Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Projekto pavadinimas: „Du žingsniai Eko-darželio link“ pagal programos „Erasmus+“
1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais.

Projektas įgyvendinamas 18 mėnesių nuo 2021-11-01 iki 2023-05-01

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS.docx

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2021-10-12 posėdžiavo Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ERASMUS+ projektų mobilumo dalyvių atrankos komisija. (Sudaryta Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2021-09-25 įsakymu Nr. V-40).

Komisija įvertino projekto „Du žingsniai Eko-darželio link“ mobilumo projekto dalyvių pateiktus dokumentus – prašymus ir anketas.

Atsižvelgiant į užsienio (anglų) kalbos mokėjimo lygį, interesus, motyvacijos dalyvauti mobilume pagrįstumą, norą dalyvauti įstaigos pokyčių programose, jau vykdomos veiklos kryptingumą atrinkti šie mobilumo dalyviai:

  1. vykti į Ispaniją – Alikantę:

Jurgita Orechovienė;

Aušra Auškalnienė;

Rimutė Cibulskienė;

Zita Reipienė;

rezervinis sąrašas:

Milda Zorubienė;

Linutė Rasikienė;

  1. vykti į Graikiją – Atėnus:

Vilma Kareskevičienė;

Jurgita Almonaitienė;

Zita Astrauskienė;

Roma Trakymienė;

rezervinis sąrašas:

Milda Zorubienė;

Linutė Rasikienė.

Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ERASMUS+ projektų mobilumo dalyvių atrankos komisijos posėdis protokoluojamas – 2021-10-12 posėdžio protokolo Nr. L-162.

 ————-

Kovo 29 d.vyko Metodinė diena Putinų mikrorajono lopšelių-darželių mokytojoms. Dalijomės gerąja patirtimi, žiniomis ir įspūdžiais iš mokymų kelionių Graikijoje, Italijoje. Ačiū Ievai Radzvilienei, projektinio darbo specialistei, už visokeriopą pagalbą ruošiantis kelionei. Mūsų komanda dalyvavo mokymuose Graikijoje Glifadoje.  Sugrįžusios mokytojos STEAM veiklose skatino vaikus atlikti praktinius tyrimus, kuriuos pačios išbandė mokymų metu. 

I-oji mokytojų komanda mokosi ir vasarą. Mokydamiesi mokytojai daug žaidžia. "Vyturėlio" mokytojų komanda mokosi ir žaidžia Erasmus+ projekto mobilume Ispanijoje, Alikantėje. Kai susitinka mūsų akys, turime galimybę susikalbėti, suprasti ir netgi ką nors gero drauge nuveikti. Kai esame atsakingi už vaiko augimą, patys turime nuolat augti.Erasmus projektai- ne tik mokymai. Tai ir galimybė, ir įsipareigojimas pažinti tos šalies, kurioje vyksta mobilumas, tradicijas, kultūrą.

…………….
Spalio 21 d. "Vyturėlyje" Alytaus Putinų mikrorajono bendradarbiaujantys lopšeliai-darželiai "Obelėlė", "Putinėlis", "Šaltinėlis" ir "Vyturėlis" dalijosi ERASMUS+ projektų mobilumų patirtimis."
Vyturėlio" komanda pristatė dviejų mobilumų – Graikijoje-Atėnuose ir Ispanijoje-Alikantėje vykusių mokymų stendus kaip edukacines aplinkas. Buvo akcentuojama, kad ugdant ikimokyklinukus svarbu daug žaisti. Atrodo, kad žaidimo žavesys įtraukė ir mokytojas.
"Putinėlio" komanda pristatė mokymų, vykusių Italijoje, Bolonijoje, patirtis. Tema – veiklos lauke. Teoriškai pagrindė, kodėl kuo daugiau veiklų reikėtų organizuoti lauke, kaip veiklos lauke veikia vaikų raidą. Lauke buvo pristatyti keli žaidimai ir smagiai pasitikrinta- lauke žaisti ir mokytis smagu.
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Laima Kairienė pasidžiaugė tikru Putinų ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimu, kuris turi realų pagrindą stiprėti, augti ir auginti. Ačiū visoms už bendrystę.