Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Informacija apie laisvas vietas vaikams

nuo 2019-09-01

Grupė Vaikų amžius Laisvų vietų skaičius Vaikų gimimo metai
Ankstyvojo ugdymo 1-3 metai - 2017-2018 m.
Ikimokyklinio ugdymo 3-4 metai - 2016 m.
Ikimokyklinio ugdymo 4-5 metai - 2015 m.
Ikimokyklinio ugdymo 5-6 metai - 2014 m.
Priešmokyklinio ugdymo 6-7metai 5 2013 m.

 

Informacija apie laisvas darbo vietas

Pedagogai Aptarnaujantis personalas
- -

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (Miklusėnų g. 38A, 62332 Alytus) skelbia atranką dviem ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybėms nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. užimti

Pareigybės – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai.

Vienos pareigybės darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą;

rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Reikalingi dokumentai priimami iki 2019 m.  rugpjūčio 28 d. 16.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete asmeniškai, registruotu laišku ar elektroniniu paštu ld@vyturelis.alytus.lm.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. Atranka vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Tel. Nr. pasiteirauti: (8 315) 72  920; 8 603 15455.

 

Direktorė

Zita Reipienė