Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PROJEKTAS “Mokomės lauke, veikiame drauge”

Gegužės 5-10 dienomis dvi “Vyturėlio” darbuotojos – mokytoja Marytė ir direktorė Zita, bendradarbiaudamos ir bendraudamos su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Kroatijos, Vengrijos, Ispanijos, Vokietijos domisi Suomijos vaikų ugdymo lauke ypatumais, žinoma, ir Suomijos švietimo sistema. Ne paslaptis, kad visos mokyklos Suomijoje yra geros. Kodėl? Kad visi vaikai mokytųsi gerose mokyklose. 🙂
Tai Erasmus+ projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” mobilumas Suomijoje, Helsinkyje. 🇫🇮
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos projektų lėšomis.

#ERASMUS

2024 metų gegužės 3 d.

Labai labai gražus penktadienis!

Alytaus lopšelyje-darželyje “Vyturėlis” vykęs seminaras “Projektinio ugdymo patirtys: ieškojimai, atradimai, pamokos” (programos vadovė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Pupštienė) tapo ir bendradarbiaujančių “Vyturėlių” – Birštono ir Alytaus – naujų galimybių susitikimu.

Seminaro tikslas – pasidalinti gerąją patirtimi, organizuojant ugdymą lauke.

Uždaviniai:

Pateikti ugdymo įžvalgas ir akcentus, įgalinančius vaikus  pasitikėti, lanksčiai mąstyti, kūrybiškai veikti ir prasmingai dalyvauti ugdomosiose veiklose.

Pristatyti ugdymo kontekstus, orientuotus į vaiko gebėjimą išreikšti jausmus, mintis ir komunikacinius gebėjimus.

Pasidalinti inovatyvių ugdymo būdų praktika.

Alytaus “Vyturėlio” mokytojos įvairiomis formomis (stendiniai pranešimai, skaidrių pranešimai, praktinės veiklos lauke) pristatė gamtamokslinius projektus, įgyvendintus 2023-2024 mokslo metais. Tai Erasmus projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” viena iš veiklų.

Svečiai iš Birštono “Vyturėlio”, Alytaus miesto lopšelių-darželių patvirtino, kad puiki veikla: lauko erdvės sukurtos vaikams, jos paprastos, bet įtraukiančios, kuriamos tėvelių pagalba, suteikiančios erdvės įvairiems vaikų gebėjimams skleistis. Mokytojų nuomonei paantrino Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Laima Kairienė, akcentavusi bendradarbiavimo kuriamą vertę, atkreipusi dėmesį, kad Alytaus “Vyturėlio” lauko erdvėse labai daug meilės, dėmesio kiekvienam vaikui, jo individualumui.

Direktorė Zita Reipienė kalbėjo apie bendradarbiavimo kuriamą vertę – atsirandantį vertybiškumo lygmenį. Kai su kolegomis dalijamės ne tik stiprybėmis, bet ir nepritekliais, trūkumais, atsiveria erdvė empatijai, geranoriškumui, besąlygiškam pasitikėjimui. Taip iš funkcijų vykdytojų tampama žmonėmis – asmenybėmis. Būtent tokių mokytojų – asmenybių žodžius, veiksmus, veiklas vaikai seka degančiomis akimis.

Gamtamokslinių projektų veiklas Alytaus “Vyturėlyje” koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė, o super lauko įvertinimo vertas kiemas – visos bendruomenės rūpestis.

Ačiū.

Direktorė Zita Reipienė

 

Darbo stebėjimo vizitas Latvijos Respublikos darželiuose “Ikstite” (Coliukė) ir “Zilyte” (Zylutė”)  balandžio mėn. 14-20 d.

Mokytojos Aušra ir Jurgita, mokytojų padėjėjos Inga ir Jurgita (SUP):

“Visko labai labai daug. Žaidimų ir kitokių veiklų su vaikais, diskusijų su kolegomis, žavėjimosi lauko erdvių turtingumu, natūralios gamtinės aplinkos galimybėmis – vieną dieną visai netoli darželio vaikštinėjo stirniukai- didelio šeimininkų svetingumo ir noro parodyti, ką turi geriausio ne tik savo ugdymo įstaigose, bet ir miesteliuose… Savaitė buvo labai turtinga”.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos projektų lėšomis.

#erasmus+

2024 m. balandžio 2 – 30 dienomis organizuojame respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų  veiklų edukacinėse lauko erdvėse „Smalsūs vaikai-gamtos draugai“ parodą.

Parodą organizuoja Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Odeta Pupštienė, Jurgita Almonaitienė.

Nuostatai – Smalsūs vaikai-gamtos draugai

– Šitą idėją norėtume įgyvendinti savo darželyje,- ne vieną kartą sakė vasario 12- 15 dienomis “Vyturėlyje” viešėję Saldus (Latvija) lopšelio-darželio “Ikstites” darbuotojos. Vizito dienos irgi buvo labai dėkingos patirti įvairių įspūdžių: Užgavėnės, Valstybės atkūrimo diena.
Viešnios labai džiaugėsi atradę, kad Valstybės šventes minėti, švęsti galima gilinantis į savo gimtojo miesto istoriją, lankant piliakalnius, istorinius paminklus, kad lauke kepami ir visų kartu valgomi – laukiniai blynai yra gerokai skanesni už naminius, kad penkiametis gali nuo pradžios iki pabaigos sugiedoti visą himną. Nesuklysdamas.
Ačiū kaimynams – Putinų lopšeliams-darželiams už mūsų viešnių priėmimą ir pasidalijimą savomis aplinkų kūrimo patirtimis.
“Vyturėlio” komanda jau ruošiasi atsakomajam vizitui į Latviją. Prognozuojame, kad jis bus šiltas, jaukus, prasmingas – kokie gali būti sesių susitikimai. 🇱🇹 🇱🇻

#ERASMUS

„Smalsučių“ grupės ugdytiniai rūšiuodami atliekas pastebėjo, kad greičiausia prisipildo popieriui skirtas konteineris. Todėl sugalvojo  gamtamokslinį projektą, kurio metu nusprendė – popierių reikia taupyti . Kaip? … O gal galima jį perdirbti? Taip gimė projekto pavadinimas „Popieriaus perdirbimo kelias“. Tai kaipgi gimsta antrinis popierius? Vaikai popierių rūšiavo, plėšė, mirkė, smulkino, sėmė, sausino, džiovino. Kiek daug procedūrų „iškentė“ popierius! Baigėsi pirmasis projekto vykdymo etapas – turime antrinį popierių.

Prasidėjo antrasis etapas, kurio metu, buvo dar įdomiau – tyrė antrinio popieriaus savybes. Sužinoję, koks tai puikus jų atradimas, nusprendė šį popierių panaudoti praktikoje – gamino sveikinimo atvirukus ir Užgavėnių kaukes.

Visa tai jie dirba dėl tvarios Žemės!

Kaip mokytis su polėkiu? Kaip motyvuoti mokinius, pasitelkiant kūrybines mokymo strategijas? Apie tai ir dar daugiau 2024 m. sausio 21-28 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Greta Vilpišauskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Elena Astrauskienė gilino savo žinias ir gebėjimus Erasmus+ mobilumo mokymuose Ispanijoje, Barselonoje. Tai Erasmus projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” veikla.
Mokymai finansuojami Europos Sąjungos projektų lėšomis.
Snaigė, Braškė, Lilė, Fanta, Juodoji gražuolė ir Razynka. Kas tai? Ogi, tai tokie sutiktų keturkojų vardai, kuriuos ,,Bitučių” ir ,,Nežiniukų” grupių vaikai išgirdo edukacinėje išvykoje ,,Juodosios gražuolės” ūkyje. Visi paglostyti, visi pamaitinti ir net kai kuriais pajodinėta!
Pagautas vėjas, sportas ir matematika lauke. Ak, kokia gera lapkričio ,,Laukučio diena”.
Projektą vykdė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Greta, Zita, Virginija, Jurgita O., mokytojų padėjėjos Jurgita G., Inga, Dovilė.

Vieną rudeniškai gražią spalio mėnesio dieną “Boružėlių” ir “Svajoklių” grupės, vykdydamos Erazmus + projektą “Mokomės lauke, veikiame drauge” organizavo “Laukučio” dieną. Iš ryto nuvykę į “Moliūgų kiemą”  nustebome didžiule gausa šių daržovių, šieno batutų, moliūgų ir kukurūzų labirintais bei… galvijų šeimyna.grįždami sustojome pasižiūrėti į Nemuną iš aukštai – nuo Balbieriško atodangos.

Laikas lauke tęsėsi ir grįžus į darželį. Savo turimas žinias apie medžius vaikai įtvirtino rinkdami jų lapus ir vaisius, apžiūrėdami kamienus, lygindami medžius. Džiaugdamiesi “Laukučio” dienele išgirdome ir pamatėme išskrendančių paukščių virtinę. Palinkėjome jiems sėkmingo skrydžio, tikėdamiesi sulaukti pavasarį.

Paskutinėmis dar  saulėto ir šilto rugsėjo dienomis priešmokyklinio ugdymo grupės pradėjo  Erasmus+ projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” vieną iš veiklų – “Laukučio dieną“. Pirmieji pradėjo “Smalsučiai”, su ryto rasa ir pirmaisiais saulės spinduliais. Mankštos judesiais pasveikinę kylančią saulę, iškeliavo į Žuvinto biosferos rezervatą. Ten grožėjosi rudenėjančia gamta, stebėjo paukščius, akimis palydėjo jau išskrendančius. Sužinojo, kiek rūšių paukščių čia gyvena, kokie skambūs jų balsai, plunksnų margumas, kiaušinių įvairovė. Išgirdo vėjo „kalbą“ su nendrėmis ir švendrais, stebėjo paukščių „trikampius“ danguje, žiūrėjo vaizdo medžiagą apie rezervato ypatumus visais metų laikais. Gamtininkai seniai tyrinėja šį unikalų gamtos kampelį. Jiems padėti nusprendė ir vaikai – atliko eksperimentus su vandeniu ir sužinojo, kaip galima iš vandens ištraukti metalinius daiktus, kuo skiriasi geriamas ir ežero vanduo, kaip galima vandenį filtruoti, kas nutinka suspaudus indelį su vandeniu, dumblu ir oru. Sugrįžus, kilo mintis iš nendrių lapų pasigaminti paukštelius.

“Boružėlių” ir “Svajoklių” grupės rytą rasotoj lauko žolėj pradėjo mankšta, ant ekologiškos dangos žaidė judrius žaidimus, varžėsi estafetėse, smagiai žaidė žolės riedulį… Lauko erdvėje radę rudeninių gėrybių sukūrė daug įdomių darbelių: rudens spalvų takelį, čežantį rudeninį ežiuką, kaštoninius karolius,..

Ačiū laukučiui už nuostabų orą, leidusį smagiai užbaigti rugsėjį. Galbūt batukai, palikti prie palapinių vaikams ilsintis, greitai irgi ilsėsis spintose, bet vaikučiai neliūdės. Ieškos kitų!

“Laukučio” diena – tai kitokia puiki pramoga!