Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


ALYTAUS LOPŽELIO-DARŽELIO "VYTURĖLIS" NUOSTATAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ ŠVIETIMO VEIKLOS PRIORITETAI

I prioritetas. Švietimo bendruomenės tautinis, patriotinis, pilietinis ugdymas, karjeros ir verslumo kompetencijų gilinimas.

Tikslas – ugdyti tautiškai susipratusius, iniciatyvius, kūrybiškus, savarankiškus, kritiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, puoselėjančius tautinę kultūrą asmenis. Kryptingai ugdyti asmens bendrąsias, karjeros ir verslumo kompetencijas.

II prioritetas. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkymas užtikrinant ugdymo kokybę.

Tikslas – ugdyti tautiškai susipratusius, iniciatyvius, kūrybiškus, savarankiškus, kritiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, puoselėjančius tautinę kultūrą asmenis. Kryptingai ugdyti asmens bendrąsias, karjeros ir verslumo kompetencijas.

II prioritetas. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimo gerinimas.

Tikslas – sudaryti sąlygas mokinių pasiekimams gerinti ir savalaikės, kokybiškos pagalbos gavimui, siekiant kiekvieno mokinio įvairiapusės asmenybės pažangos kiekvieną dieną.

IV prioritetas. Emocinio saugumo užtikrinimas, sveikatingumo ir žalingų įpročių prevencinis ugdymas.

Tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už savivaldybei pakeliamą kainą.