Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės vasario mėn. darbotvarkė.  

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1  Pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės meru dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo. 13 d. Rotušės a. 4, 203 kab.
2 Direktorių pasitarimas dėl rizikų valdymo 12 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
3 Dalyvavimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos "Laiškai mano kraštui" paminėjimo renginiuose 16 d. Aytaus mieste
4 Direktorių pasitarimas dėl vaikų neformaliojo švietimo 28 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės  vasario mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

Dalyvavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio Metodinėje dienoje

 18 d. 9.00 val. Alytaus jaunimo centras
2 Dalyvavimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos "Laiškai mano kraštui" paminėjimo renginiuose 16 d.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė