Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės rugsėjo mėn. darbotvarkė.  

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1          Direktorių pasitarimas dėl  2020–2021 mokslo metų pradžios 30 d. 10 val.              Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė              
       


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės  rugsėjo mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis   

17 d. 15.30 val .  Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė 
2 Gerosios patirties sklaidos renginys švietimo įstaigų vadovams "Geroji patirtis ir inovacijos švietimo ir mokymo sistemoms modernizuoti bei stiprinti" 28 d. 13 val. Alytaus kolegija