Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės spalio mėn. darbotvarkė.  

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1  Direktorių tikslinis pasitarimas su Alytaus miesto Meru  5 d. 16 val.  Tarybos posėdžių salė
    2     

Direktorių posėdis dėl bendrojo ugdymo mokyklų pailgintų dienos grupių mokinių lankomumo analizės 

29 d. 10 val. Nuotoliniu būdu
3  Dalyvavimas projekto „Būk aktyvus – būsi sveikas” II etapo išvykoje su grupę vaikų   19 d.  Lenkojos Respublika
4  Dalyvavimas IU mokymuose "Inovacijos vaikų darželyje" 14 d.  Nuotoliniu būdu


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės spalio mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

 Dalyvavimas PU mokymuose "Inovacijos vaikų darželyje"  

 21 d.   Nuotoliniu būdu 
2  Dalyvavimas programoje 'Mentoriaus praktinių gebėjimų tobulinimas"  11-12 d.   Nuotoliniu būdu