Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės birželio mėn. darbotvarkė.  Atostogos nuo  2020-06-01 iki 2020-06-05,  nuo 2020-06-25 iki 2020-07-10

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1          Dalyvavimas Gedulo ir vilties dienos renginiuose                14 d.                 Alytaus mieste              
       


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės  birželio mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1 Švietimo tarybos posėdis 4 d. 17 val. Nuotoliniu būdu
2 Seminaras "Kokybiškos STEAM veiklos ankstyvajame amžiuje"  11 d. 13 val Nuotoliniu būdu
3 Kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą 11-12 d. 13 val.  Alytaus kolegija  
4 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo įstaigų darbo vasaros laikotarpiu. 26 d. 10 val. Nuotoliniu būdu