Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2011 M.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2014 M.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2015 M.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

VALGIARAŠTIS 2022  IR VERTINIMO PAŽYMA

VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS.docx

​PROGRAMA PIENAS VAIKAMS”

Pieno produktų vartojimo paramos programa „Pienas vaikams” Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Mūsų lopšelis-darželis šioje programoje dalyvauja nuo 2005 metų. Šios programos lėšos skiriamos vaikų suvartojamo pieno visai kainai ar jos daliai kompensuoti. Parama neskiriama birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.

PROGRAMOS TIKSLAI:

1. pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įgūdžius;

2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje;

3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

Programa „Pienas vaikams” finansuojama iš dviejų šaltinių: Europos žemės ūkio garantijų fondo (ES parama) ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšos (nacionalinė parama).

Lėšos, gautos už suvartotus pieno produktus, skiriamos vaikų mitybai gerinti ir projektams, priemonėms, kurios padętų mažinti išmetamo, nesuvalgomo maisto kiekius.

Daugiau informacijos  https://www.litfood.lt/paramos-priemones/pienas-vaikams/

VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO MOKYKLOJE PROGRAMA 

Vaisių vartojimo skatinimo programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2009 metais, mūsų lopšelyje-darželyje – nuo 2012 metų. Ši programa remiama Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis. Siekiama paskatinti vaikus daugiau valgyti vaisių, formuoti sveikos mitybos įpročius. Vaikų maitinimas gerinamas ekologiškais obuoliais, morkomis.

logo_hero

Daugiau informacijos https://www.pienasvaisiai.lt/