Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Informuojame, kad Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VAIKŲ IR TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnė (vyriausioji specialistė) Giedrė Lazarevičė, mob. Tel. +370 611 31 043.