Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Lopšelio-darželio emblema

emblema

 

Lopšelio-darželio himnas

                         žodž. V. Žukauskienės

                         muz. M. Zorubienės

Mes – mažieji vyturiukai

Gražūs ir linksmi vaikiukai.

Šokam, žaidžiam ir skaičiuojam,

Ir žodelį skiemanuojam.

      Jei tik noro tu turi, tu turi.

      Visko čia išmokt gali, tu gali.

Keliam sparnelius į saulę,

Norime pažint pasaulį.

Mokam gerbti ir mylėti

Mamą, auklėtoją, tėtį.

     Jei tik noro tu turi, tu turi.

     Visko čia išmokt gali, tu gali.