Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PROJEKTAS “DU ŽINGSNIAI EKO-DARŽELIO LINK”

Projekto pavadinimas: „Du žingsniai Eko-darželio link“ pagal programos „Erasmus+“
1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais.

Projektas įgyvendinamas 18 mėnesių nuo 2021-11-01 iki 2023-05-01


 

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS.docx

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2021-10-12 posėdžiavo Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ERASMUS+ projektų mobilumo dalyvių atrankos komisija. (Sudaryta Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2021-09-25 įsakymu Nr. V-40).

Komisija įvertino projekto „Du žingsniai Eko-darželio link“ mobilumo projekto dalyvių pateiktus dokumentus – prašymus ir anketas.

Atsižvelgiant į užsienio (anglų) kalbos mokėjimo lygį, interesus, motyvacijos dalyvauti mobilume pagrįstumą, norą dalyvauti įstaigos pokyčių programose, jau vykdomos veiklos kryptingumą atrinkti šie mobilumo dalyviai:

 

  1. vykti į Ispaniją – Alikantę:

Jurgita Orechovienė;

Aušra Auškalnienė;

Rimutė Cibulskienė;

Zita Reipienė;

rezervinis sąrašas:

Milda Zorubienė;

Linutė Rasikienė;

  1. vykti į Graikiją – Atėnus:

Vilma Kareskevičienė;

Jurgita Almonaitienė;

Zita Astrauskienė;

Roma Trakymienė;

rezervinis sąrašas:

Milda Zorubienė;

Linutė Rasikienė.

Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ERASMUS+ projektų mobilumo dalyvių atrankos komisijos posėdis protokoluojamas – 2021-10-12 posėdžio protokolo Nr. L-162.