Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PARAMA

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. iki 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio Jūs galite skirti pasirinktai labdaros organizacijai, tarp jų ir mūsų lopšeliui-darželiui. Jums reikia iki gegužės 1 d. pateikti užpildytą Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512. 

Kviečiame Jus paremti lopšelį-darželį, kurį lanko Jūsų vaikas. Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio išorės  ir vidaus aplinkos praturtinimo, vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Nuoširdžiai dėkojame už skirtą paramą. 

 

Rekvizitai 2 % paramos prašymui užpildyti:

Paramos gavėjas       Alytaus lopšelis-darželis Vyturėlis"

Kodas             191054044

Galima pasirinkti laikotarpį iki 5 metų.

 

PARAMOS PANAUDOJIMAS

2015 m. gauta 955,75 Eur.  Panaudota lauko aplinkos atnaujinimui.

2016 m. gauta 800,00 Eur. Nupirkta žaliuzės ir roletai, kėdės.

2017 m. gauta 700,00 Eur. Nupirktas spalvotas spausdintuvas, pakabos.

2018 m.  gauta 609,00 Eur. Nupirkti nauji šviestuvai salei, atliktas dalinis laiptinių remontas.

Šiais metais planuojame gautas paramos lėšas panaudoti žaidimų kambario priemonių pirkimui, šviestuvams grupėse pakeisti.

 

PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS