Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PARAMA

Mieli "Vyturėlio" bendruomenės nariai, visi mūsų palaikytojai!

Mums svarbu, kad vaikai augtų sveikoje, saugioje, skatinančioje tobulėti, skleistis individualiems gebėjimams ir talentams aplinkoje.

Jūs galie mums padėti, skirdami 1,2% pajamų mokesčių 'Vyturėliui". Galėtume nupirkti įvairesnių ugdomųjų priemonių, pagerinti aplinkas.

Ačiū.

vyturelis_parama1

 

PARAMOS PANAUDOJIMAS

2015 m. gauta 955,75 Eur.  Panaudota lauko aplinkos atnaujinimui.

2016 m. gauta 800,00 Eur. Nupirkta žaliuzės ir roletai, kėdės.

2017 m. gauta 700,00 Eur. Nupirktas spalvotas spausdintuvas, pakabos.

2018 m.  gauta 609,00 Eur. Nupirkti nauji šviestuvai salei, atliktas dalinis laiptinių remontas.

2019 m. gauta 988,86 Eur. Pirktos priemonės žaidimų kambariui, pakeisti šviestuvai kai kuriose grupėse.

2020 m. gauta 512,57  Eur.  Pirkta edukacinių priemonių.

Lėšų likutis 1501,43 Eur. Šiais metais planuojame gautas paramos lėšas panaudoti edukacinėms erdvėms įrengti.

 

PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS