Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


20212022 mokslo metais sudaryta 11 grupių:

 

BITUČIŲ ikimokyklinio amžiaus 3–4 m.

Grupėje dirba:

Zita Astrauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Vilija Verseckienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Inga Krilavičienė, auklėtojų padėjėja.

 

KODĖLČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 1-3 m.

Grupėje dirba:

Vilma Kareskevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Marytė Glušauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Inga Bautronienė, auklėtojų padėjėja.

 

VIŠČIUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Odeta Pupštienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Marytė Glušauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Zita Baležentienė, auklėtojų padėjėja.

 

NYKŠTUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Nijolė Žilinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Zita Valukonienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Rūta Masiulionienė, auklėtojų padėjėja.

 

EŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus  5-6 m. 

Grupėje dirba:

Jurgita Almonaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

Birutė Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Irma Račkauskienė, auklėtojų padėjėja.

 

VOVERIUKŲ   ikimokyklinio amžiaus 4-5 m.

Grupėje dirba:

Daiva Baliukonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Jurgita Orechovienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Zita Balkūnienė, auklėtojų padėjėja.

 

KAČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 3–4 m.

Grupėje dirba:

Angelė Markevičienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

Vilija Verseckienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Emilija Baliukonytė, auklėtojų padėjėja.

 

PELĖDŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 4-5 m

Grupėje dirba:

Elvyra Vyšniauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Birutė Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Domantė Muzikevičienė, auklėtojų padėjėja.

 

BORUŽĖLIŲ  priešmokyklinio amžiaus 6-7 m.

Grupėje dirba:

Elena Astrauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Aušra Auškalnienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė,

 Valerija Žiobienė, auklėtojų padėjėja.

 

MEŠKUČIŲ priešmokyklinio ugdymo 6–7 m. amžiaus

Grupėje dirba:

Malvina Miškelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

Aušra Auškalnienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė,

Žaneta Pliaugienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja,

Angelė Žilinskienė, auklėtojų padėjėja.

 

NEŽINIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus  4-5-6 m

Grupėje dirba:

Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Jurgita Orechovienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Jurgita Juškevičienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja,

Vaida Balionienė, auklėtojų padėjėja.