Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


20222023 mokslo metais sudaryta 11 grupių:

 

BITUČIŲ ikimokyklinio amžiaus 4–5 m.

Grupėje dirba:

Zita Astrauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Greta Vilpišauskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Inga Bautronienė, mokytojų padėjėja,

Jurgita Gumauskienė, mokytojų padėjėja (SUP).

 

KODĖLČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 1-3 m.

Grupėje dirba:

Marytė Glušauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Linutė Rasikienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Gėliūnė Valukonienė, mokytojų padėjėja.

 

VIŠČIUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Odeta Pupštienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Linutė Rasikienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Zita Baležentienė, mokytojų padėjėja.

 

NYKŠTUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Nijolė Žilinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Birutė Daugėlienė,  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Rūta Masiulionienė, mokytojų padėjėja.

 

EŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus  3-4 m. 

Grupėje dirba:

Jurgita Almonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Vilija Verseckienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Nijolė Urbanavičienė, mokytojų padėjėja.

 

VOVERIUKŲ   ikimokyklinio amžiaus 5-6 m.

Grupėje dirba:

Daiva Baliukonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Jurgita Orechovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Zita Balkūnienė, mokytojų padėjėja.

 

KAČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 4–5 m.

Grupėje dirba:

Angelė Markevičienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Vilija Verseckienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Emilija Baliukonytė, mokytojų padėjėja.

 

PELĖDŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 5-6 m

Grupėje dirba:

Elvyra Vyšniauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Birutė Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Domantė Muzikevičienė, mokytojų padėjėja.

 

BORUŽĖLIŲ  priešmokyklinio amžiaus 6-7 m.

Grupėje dirba:

Elena Astrauskienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Aušra Auškalnienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Loreta Danevičiūtė, mokytojų padėjėja,

Žaneta Pliaugienė, mokytojo padėjėja (SUP).

 

MEŠKUČIŲ priešmokyklinio ugdymo 6–7 m. amžiaus

Grupėje dirba:

Malvina Miškelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Angelė Narkūnienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Angelė Žilinskienė, mokytojų padėjėja.

 

NEŽINIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus  3-4 m

Grupėje dirba:

Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Jurgita Orechovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Vaida Balionienė, mokytojų padėjėja.