Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


20192020 mokslo metais sudaryta 10 grupių:

 

BITUČIŲ ikimokyklinio amžiaus 4–5 m.

Grupėje dirba:

Vilma Kareskevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Zita Astrauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Inga Bautronienė, auklėtojų padėjėja.

 

KODĖLČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 1-3 m.

Grupėje dirba:

Aušra Auškalnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

Marytė Glušauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Inga Krilavičienė, auklėtojų padėjėja.

 

VIŠČIUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Odeta Pupštienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Marytė Glušauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Zita Baležentienė, auklėtojų padėjėja.

 

NYKŠTUKŲ ankstyvojo amžiaus 1–3 m.

Grupėje dirba:

Nijolė Žilinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Zita Valukonienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Rūta Masiulionienė, auklėtojų padėjėja.

 

EŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus  3-4 m. 

Grupėje dirba:

Jurgita Almonaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Birutė Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Jurgita Juškevičienė, auklėtojų padėjėja.

 

VOVERIUKŲ   ikimokyklinio amžiaus 5–6 m.

Grupėje dirba:

Daiva Baliukonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Zita Balkūnienė, auklėtojų padėjėja.

 

KAČIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 4–5 m.

Grupėje dirba:

Angelė Markevičienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Emilija Baliukonytė, auklėtojų padėjėja.

 

PELĖDŽIUKŲ  ikimokyklinio amžiaus 5-6 m

Grupėje dirba:

Elvyra Vyšniauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Birutė Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Domantė Muzikevičienė, auklėtojų padėjėja.

 

BORUŽĖLIŲ  priešmokyklinio amžiaus 5–6-7 m.

Grupėje dirba:

Elena Astrauskienė, vuresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vilija Verseckienė, vyresnioji  priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 Valerija Žiobienė, auklėtojų padėjėja.

 

MEŠKUČIŲ priešmokyklinio ugdymo 6–7 m. amžiaus

Grupėje dirba:

Malvina Miškelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Vilija Verseckienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Elena Statkevičienė, auklėtojų padėjėja.