Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Vizija

  • Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ turi tapti toks, kur vaikams ir darbuotojams būtų garantuojamos tobulėjimo sąlygos;
  • Ikimokyklinė veikla grindžiama pasirinkimo laisve, palaipsniui ugdant atsakomybės jausmą, sudarant palankias sąlygas vaikų veiklai;
  • Bet kokią vaikų veiklą ir elgesį grįsti dorovinėmis, estetinėmis, komunikacinėmis vertybinėmis nuostatomis kaip svarbiausiu etnokultūros paveldu.

 

Misija

  • Priimti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra ir ugdyti dorą, savarankišką, kūrybingą ir laisvą asmenybę, sugebančią adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje, sukuriant jam palankią ugdymo(-si) aplinką, užtikrinančią tinkamą brandumą mokyklai.

 

Credo

  • Kiekvienas mažas vaikas yra didelė asmenybė!

 

IMG_2467 IMG_2468 IMG_2471