Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems, kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti, kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, pagalbą teikia logopedės:

vyresnioji logopedė  Gintarė Diliuvienė,  darbo laikas:

Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis   7.30–11.30 val.

  Tėvų konsultavimas (nekontaktinės valandos):

Antradieniais 12.30-15.30 val.

Pirmadieniais, trečiadieniais 7.00-7.30 val.

Tel. Nr. (8 315) 72  921.

logopedė metodininkė Rimutė Cibulskienė,  darbo laikas

Antradienis ir trečiadienis  7.30-15.30 val.   Pietų pertrauka 12.30 – 13.00 val.

Tėvų konsultavimas (nekontaktinės valandos):

Pirmadieniais, trečiadieniais 7.00-7.30 val., 14.00-15.30 val.

tel. Nr. (8 315) 72 921.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, šventės, vakaronės, papildoma veikla individualiai ir su grupe dirbant su gabiais vaikais.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinįį muzikos skonį, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

Meninio ugdymo mokytoja Milda Zorubienė

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis  7.30–12.42 val.

Tel. Nr. (8 315) 72  921.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – atsakingas už sveikos vaikų mitybos organizavimą, higienos įgūdžių formavimą, sveikos ir saugios aplinkos kūrimą. Sudaro kasdienius, planinius, individualius ir perspektyvinius valgiaraščius, atitinkančius vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas. Kontroliuoja, koordinuoja ir inicijuoja mitybos organizavimą. Sudaro maisto patiekalų kalkuliacines, technologines korteles, energetinės ir biologinės maisto produktų vertės skaičiavimus.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Miglė Balionytė

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 8.00–16.30 val. Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas, kuris renka, kaupia ir analizuoja vaikų sveikatos būklės bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo duomenis; nustato vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį; teikia pedagogams rekomendacijas dėl vaikų sveikatos būklės; dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą. Esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną. Padeda bendruomenės nariams ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Batulevičienė

Darbo laikas:

Trečiadieniais 8.00– 11.00 val.

LEIDIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKOS APRAŠAS