Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PEDAGOGAI

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS  SPECIALYBĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA Grupės telefono Nr.      
1 JURGITA ALMONAITIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Vikruolių” gr.

0 660 98511

2 ELENA ASTRAUSKIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja  priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Boružėlių”  gr.

0 650 64119

3 ZITA ASTRAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Bitučių” gr.

0 660 98311

4 AUŠRA AUŠKALNIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Svajoklių” gr.

0 652 51138

5 DAIVA BALIUKONIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Voveriukų” gr.

0 660 98411

6 RIMUTĖ CIBULSKIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė logopedas metodininkas Bendrasis tel. Nr. (0 315) 72921
7 BIRUTĖ DAUGĖLIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas  

“Viščiukų” gr.

0 655  01143

8 GINTARĖ DILIUVIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė vyresnysis logopedas Bendrasis tel. Nr. (0 315) 72921
9 VIRGINIJA GERVELIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Nežiniukų” gr.

0 650 71611

10 MARYTĖ GLUŠAUSKAITĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

socialinė pedagogė

aukštasis socialinė pedagogė ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Kodėlčiukų” gr.

0 650 64112

11 GRETA VILPIŠAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pedagogė  ikimokyklinio ugdymo mokytojas ‘Bitučių” gr.

0 660 98311

12 ANGELĖ MARKEVIČIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Kačiukų” gr.

0 650 70911

13 MALVINA MIŠKELIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Smalsučių” gr.

0 652 10511

14 ANGELĖ NARKUNIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis chemijos mokytoja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas “Smalsučių” gr

0 652 10511

15 JURGITA ORECHOVIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis dailės mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Voveriukų” gr.

0 660 98411

“Nežiniukų” gr.

0 650 71611

16 ODETA PUPŠTIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Kačiukų” gr.

0 650 70911

ir “Vikruolių” gr.

0 660 98511

17 LINUTĖ RASIKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas Bendrasis tel. Nr. (8 315) 72921

 

18 ZITA VALUKONIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Kodėlčiukų” gr.

0 650 64112

19 VILIJA VERSECKIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Boružėlių” gr. 0 650 64119

ir “Svajoklių” gr.

0 652 51138

20 NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas “Viščiukų” gr.

0 655  01143

21 MILDA ZORUBIENĖ meninio ugdymo pedagogas aukštesnysis muzikos mokytoja  muzikos mokytojas metodininkas Bendrasis tel. Nr. (0 315) 72921

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Darbuotojams skambinti bendruoju tel. Nr. (8 315) 72  921.

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
1 VAIDA BALIONIENĖ Mokytojo padėjėja
2 ZITA BALKŪNIENĖ Mokytojo padėjėja
3 ZITA BALEŽENTIENĖ Mokytojo padėjėja
4 EMILIJA BALIUKONYTĖ Mokytojo padėjėja
5 INGA BAUTRONIENĖ Mokytojo padėjėja
6 LORETA DANEVIČIŪTĖ Mokytojo padėjėja
7 DOMANTĖ MUZIKEVIČIENĖ Mokytojo padėjėja
8 RŪTA MASIULIONIENĖ Mokytojo padėjėja
9 GĖLIŪNĖ VALUKONIENĖ Mokytojo padėjėja
10 ANGELĖ ŽILINSKIENĖ Mokytojo padėjėja
11 NIJOLĖ BALIONIENĖ Virėja
12 LAIMA GREBLIKIENĖ Virėja
13 GITANA BERNATAVIČIŪTĖ Virėja
14 INGA KRILAVIČIENĖ Valytoja
15 RENATAS MIGLINAS Einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
16 MIGLĖ KAZLAUSKIENĖ Maitinimo organizavimo specialistė
17 RIMA ŠIMELEVIČIENĖ Raštinės administratorė, duomenų įvesties specialistė
18 SIGITA BALKAUSKIENĖ Mokytojo padėjėja SUP
19 DOVILĖ ŠIMANSKIENĖ  Mokytojo padėjėja SUP
20 JURGITA GUMAUSKIENĖ  Mokytojo padėjėja SUP, specialioji pedagogė
21 JURGITA JUŠKEVIČIENĖ Psichologo asistentė
22 IEVA RADZVILIENĖ Projektinio darbo specialistė
23 ALGIMANTAS MICKEVIČIUS Kiemsargis

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas