Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PEDAGOGAI

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS  SPECIALYBĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 JURGITA ALMONAITIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
2 ELENA ASTRAUSKIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja  priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
3 ZITA ASTRAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
4 AUŠRA AUŠKALNIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja preišmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
5 DAIVA BALIUKONIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
6 RIMUTĖ CIBULSKIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė logopedas metodininkas
7 BIRUTĖ DAUGĖLIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
8 GINTARĖ DILIUVIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė vyresnysis logopedas
9 VIRGINIJA GERVELIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
10 MARYTĖ GLUŠAUSKAITĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis socialinė pedagogė ikimokyklinio ugdymo mokytojjas
11 GRETA VILPIŠAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis pedagogė  ikimokyklinio ugdymo mokytojas
12 ANGELĖ MARKEVIČIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
13 MALVINA MIŠKELIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
14 ANGELĖ NARKUNIENĖ priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis chemijos mokytoja priešmokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
15 JURGITA ORECHOVIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis dailės mokytoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas
16 ODETA PUPŠTIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
17 LINUTĖ RASIKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
18 ZITA VALUKONIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytojas
19 VILIJA VERSECKIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
20 ELVYRA VYŠNIAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
21 NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
22 MILDA ZORUBIENĖ meninio ugdymo pedagogas aukštesnysis muzikos mokytoja  muzikos mokytojas metodininkas

Darbuotojams skambinti bendruoju tel. Nr. (8 315) 72  921.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
1 VAIDA BALIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
2 ZITA BALKŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
3 ZITA BALEŽENTIENĖ Auklėtojo padėjėja
4 EMILIJA  BALIUKONYTĖ             Auklėtojo padėjėja
5 INGA BAUTRONIENĖ Auklėtojo padėjėja
6 LORETA DANEVIČIŪTĖ Auklėtojo padėjėja
7 DOMANTĖ MUZIKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
8 RŪTA MASIULIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
9 NIJOLĖ URBANAVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
10 GĖLIŪNĖ VALUKONIENĖ Auklėtojo padėjėja
11 ANGELĖ ŽILINSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
     
12 NIJOLĖ BALIONIENĖ Virėja
13 LAIMA GREBLIKIENĖ Virėja
14 GITANA BERNATAVIČIŪTĖ Virėja
15 INGA KRILAVIČIENĖ Valytoja, skalbėja
16 RENATAS MIGLINAS Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
17 MIGLĖ KAZLAUSKIENĖ Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
18 RIMA ŠIMELEVIČIENĖ Raštinės administratorė
19 ŽANETA PLIAUGIENĖ  Mokytojo (auklėtojo) padėjėja
20 JURGITA GUMAUSKIENĖ  Mokytojo (auklėtojo) padėjėja
21 IEVA RADZVILIENĖ Projektinio darbo specialistė
22 RENATAS MIGLINAS Kiemsargis, remonto darbininkas
23 ALGIMANTAS MICKEVIČIUS     Kiemsargis

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas