Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PEDAGOGAI

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS  SPECIALYBĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 JURGITA ALMONAITIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
2 ELENA ASTRAUSKIENĖ auklėtoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
3 ZITA ASTRAUSKIENĖ auklėtoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
4 AUŠRA AUŠKALNIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
5 DAIVA BALIUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
6 RIMUTĖ CIBULSKIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė logopedas metodininkas
7 BIRUTĖ DAUGĖLIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
8 GINTARĖ DILIUVIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė vyresnysis logopedas
9 VIRGINIJA GERVELIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
10 MARYTĖ GLUŠAUSKAITĖ auklėtoja aukštasis socialinė pedagogė ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
11 VILMA KARESKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
12 ANGELĖ MARKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
13 MALVINA MIŠKELIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
14 JURGITA ORECHOVIENĖ auklėtoja aukštasis dailės mokytoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
15 ODETA PUPŠTIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
16 LINUTĖ RASIKIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
17 ZITA VALUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
18 VILIJA VERSECKIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
19 ELVYRA VYŠNIAUSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
20 NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
21 MILDA ZORUBIENĖ meninio ugdymo pedagogas aukštesnysis muzikos mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas

Darbuotojams skambinti bendruoju tel. Nr. (8 315) 72  921.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
1 VAIDA BALIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
2 ZITA BALKŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
3 ZITA BALEŽENTIENĖ Auklėtojo padėjėja
4 EMILIJA BALIUKONYTĖ Auklėtojo padėjėja
5 INGA BAUTRONIENĖ Auklėtojo padėjėja
6 INGA KRILAVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
7 JURGITA JUŠKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
8 DOMANTĖ MUZIKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
9 RŪTA MASIULIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
10 ANGELĖ ŽILINSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
11 VALERIJA ŽIOBIENĖ Auklėtojo padėjėja
12 NIJOLĖ BALIONIENĖ Virėja
13 LAIMA GREBLIKIENĖ Virėja
14 GITANA BERNATAVIČIŪTĖ Virėja
15 GĖLIŪNĖ VALUKONIENĖ Valytoja, skalbėja
16 ALEKSANDRAS KURDAČIOVAS Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas
17 VYTAUTAS MITRULEVIČIUS Kiemsargis
18 MIGLĖ BALIONYTĖ Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
19 RIMA ŠIMELEVIČIENĖ Raštinės administratorė
20 ŽANETA PLIAUGIENĖ Auklėtojo padėjėja

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Pareigybės aprašymas

AUKLĖTOJO (MOKYTOJO) PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas