Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PEDAGOGAI

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS  SPECIALYBĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 JURGITA ALMONAITIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
2 ELENA ASTRAUSKIENĖ auklėtoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
3 ZITA ASTRAUSKIENĖ auklėtoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
4 AUŠRA AUŠKALNIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
5 DAIVA BALIUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
6 BIRUTĖ DAUGĖLIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
7 GINTARĖ DILIUVIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė vyresnysis logopedas
8 VIRGINIJA GERVELIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
9 MARYTĖ GLUŠAUSKAITĖ auklėtoja aukštasis socialinė pedagogė ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
10 VILMA KARESKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
11 ANGELĖ MARKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
12 MALVINA MIŠKELIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
13 ODETA PUPŠTIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
14 LINUTĖ RASIKIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
15 ZITA VALUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
16 VILIJA VERSECKIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
17 ELVYRA VYŠNIAUSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
18 NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
19 MILDA ZORUBIENĖ meninio ugdymo pedagogas aukštesnysis muzikos mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas

Darbuotojams skambinti bendruoju tel. Nr. (8 315) 72  921.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
1 ZITA BALKŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
2 ZITA BALEŽENTIENĖ Auklėtojo padėjėja
3 EMILIJA BALIUKONYTĖ Auklėtojo padėjėja
4 INGA BAUTRONIENĖ Auklėtojo padėjėja
5 INGA KRILAVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
6 JURGITA JUŠKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
7 DOMANTĖ MUZIKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
8 RŪTA MASIULIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
9 ELENA STATKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
10 VALERIJA ŽIOBIENĖ Auklėtojo padėjėja
11 NIJOLĖ BALIONIENĖ Virėja
12 LAIMA GREBLIKIENĖ Virėja
13 GĖLIŪNĖ VALUKONIENĖ Valytoja, skalbėja
14 ALEKSANDRAS KURDAČIOVAS Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas
15 VYTAUTAS MITRULEVIČIUS Kiemsargis
16 MIGLĖ BALIONYTĖ Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
17 RIMA ŠIMELEVIČIENĖ Raštinės administratorė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas