Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PROJEKTAI

Projekto „Sveikata visus metus 2024“ organizatorius – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti visapusišką sveikatos sampratos
suvokimą, išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir
kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Mūsų darželyje projektą vykdo ikimokyklinio ugdymo “Voveriukų” grupė. Mokytojos Daiva ir Jurgita O.

Gegužės 5-10 dienomis dvi “Vyturėlio” darbuotojos – mokytoja Marytė ir direktorė Zita, bendradarbiaudamos ir bendraudamos su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Kroatijos, Vengrijos, Ispanijos, Vokietijos domisi Suomijos vaikų ugdymo lauke ypatumais, žinoma, ir Suomijos švietimo sistema. Ne paslaptis, kad visos mokyklos Suomijoje yra geros. Kodėl? Kad visi vaikai mokytųsi gerose mokyklose. 🙂
Tai Erasmus+ projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” mobilumas Suomijoje, Helsinkyje. 🇫🇮
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos projektų lėšomis.

#ERASMUS

2024 metų gegužės 3 d.

Labai labai gražus penktadienis!

Alytaus lopšelyje-darželyje “Vyturėlis” vykęs seminaras “Projektinio ugdymo patirtys: ieškojimai, atradimai, pamokos” (programos vadovė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Pupštienė) tapo ir bendradarbiaujančių “Vyturėlių” – Birštono ir Alytaus – naujų galimybių susitikimu.

Seminaro tikslas – pasidalinti gerąją patirtimi, organizuojant ugdymą lauke.

Uždaviniai:

Pateikti ugdymo įžvalgas ir akcentus, įgalinančius vaikus  pasitikėti, lanksčiai mąstyti, kūrybiškai veikti ir prasmingai dalyvauti ugdomosiose veiklose.

Pristatyti ugdymo kontekstus, orientuotus į vaiko gebėjimą išreikšti jausmus, mintis ir komunikacinius gebėjimus.

Pasidalinti inovatyvių ugdymo būdų praktika.

Alytaus “Vyturėlio” mokytojos įvairiomis formomis (stendiniai pranešimai, skaidrių pranešimai, praktinės veiklos lauke) pristatė gamtamokslinius projektus, įgyvendintus 2023-2024 mokslo metais. Tai Erasmus projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” viena iš veiklų.

Svečiai iš Birštono “Vyturėlio”, Alytaus miesto lopšelių-darželių patvirtino, kad puiki veikla: lauko erdvės sukurtos vaikams, jos paprastos, bet įtraukiančios, kuriamos tėvelių pagalba, suteikiančios erdvės įvairiems vaikų gebėjimams skleistis. Mokytojų nuomonei paantrino Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Laima Kairienė, akcentavusi bendradarbiavimo kuriamą vertę, atkreipusi dėmesį, kad Alytaus “Vyturėlio” lauko erdvėse labai daug meilės, dėmesio kiekvienam vaikui, jo individualumui.

Direktorė Zita Reipienė kalbėjo apie bendradarbiavimo kuriamą vertę – atsirandantį vertybiškumo lygmenį. Kai su kolegomis dalijamės ne tik stiprybėmis, bet ir nepritekliais, trūkumais, atsiveria erdvė empatijai, geranoriškumui, besąlygiškam pasitikėjimui. Taip iš funkcijų vykdytojų tampama žmonėmis – asmenybėmis. Būtent tokių mokytojų – asmenybių žodžius, veiksmus, veiklas vaikai seka degančiomis akimis.

Gamtamokslinių projektų veiklas Alytaus “Vyturėlyje” koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė, o super lauko įvertinimo vertas kiemas – visos bendruomenės rūpestis.

Ačiū.

Direktorė Zita Reipienė

 

Erasmus+ konsorciumo projekto veikla – mokytojų darbo stebėjimo vizitas mūsų lopšelyje-darželuje.

“Kokie aktyvūs, smalsūs, draugiški jūsų vaikai”, – žavėjosi visos keturios mokytojos – mūsų viešnios iš Estijos, Tartu privataus lopšelio- darželio. Suprantama, kodėl. Vaikai, veikdami lauke, įtraukė jas į savo žaidimus, kitas veiklas, dovanojo gėlių, kalbino. O mes sakome: svečiai iš įvairių Europos šalių “Vyturėlyje” – jau įprasta. Nesakome, kad kasdieniška, nes nuoširdžiai dalindamiesi savo patirtimis, visada bent truputėlį paaugame.

O tokia patirtis – visada šventė.

Darbo stebėjimo vizitas Latvijos Respublikos darželiuose “Ikstite” (Coliukė) ir “Zilyte” (Zylutė”)  balandžio mėn. 14-20 d.

Mokytojos Aušra ir Jurgita, mokytojų padėjėjos Inga ir Jurgita (SUP):

“Visko labai labai daug. Žaidimų ir kitokių veiklų su vaikais, diskusijų su kolegomis, žavėjimosi lauko erdvių turtingumu, natūralios gamtinės aplinkos galimybėmis – vieną dieną visai netoli darželio vaikštinėjo stirniukai- didelio šeimininkų svetingumo ir noro parodyti, ką turi geriausio ne tik savo ugdymo įstaigose, bet ir miesteliuose… Savaitė buvo labai turtinga”.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos projektų lėšomis.

#erasmus+

Putinų darželių mokytojos vėl bendradarbiauja! Balandžio 8-12 dienomis mūsų įstaigą atstovaujanti Emilija Baliukonytė  lankėsi Čekijoje, Brno mieste, Merhautova pradinėje mokykloje-darželyje. Mokyklai priklauso 3 pastatai, juose kartu įsikūrę pradinės mokyklos ir darželio skyriai. Darželio skyrių lanko 174 vaikai. Parsivežė daug įspūdžių, idėjų, kurias jau nekantrauja įgyvendinti savo grupėse. Atrado ir skirtumų, kurie skatino įdomias diskusijas. Visgi, visi sutarė, kad dirbame dėl vieno tikslo – vaikų gerovės. Dalijasi savo įspūdžiais ir nuotraukomis iš darželių.

Projektas finansuojamas Erasmus+ lėšomis.

2024 m. balandžio 2 – 30 dienomis organizuojame respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų  veiklų edukacinėse lauko erdvėse „Smalsūs vaikai-gamtos draugai“ parodą.

Parodą organizuoja Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Odeta Pupštienė, Jurgita Almonaitienė.

Nuostatai – Smalsūs vaikai-gamtos draugai

Kaip svarbu aktyviai klausytis ir atpažinti savo bei kitų emocijas, kad palengvinti kiekvieną savo ir aplinkinių dieną.  O kaip elgtis, jeigu būna per sunku? Gal pasitelkti augimo mąstyseną ar gebėti pasinaudoti kompiuteriniu mąstymu, o gal bandyti „susidraugauti“ su dirbtiniu intelektu?
Atsakymų Erasmus+ mokymuose “Patobulinkite anglų kalbos žinias diskutuodami apie populiarias švietimo temas” ieškojo Putinų lopšelių-darželių „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ direktorių pavaduotojos ugdymui. Malta, Valeta 2024 m. kovo 9-17 d.
Mokymai finansuojami Europos Sąjungos projektų lėšomis.
#ERASMUS
– Šitą idėją norėtume įgyvendinti savo darželyje,- ne vieną kartą sakė vasario 12- 15 dienomis “Vyturėlyje” viešėję Saldus (Latvija) lopšelio-darželio “Ikstites” darbuotojos. Vizito dienos irgi buvo labai dėkingos patirti įvairių įspūdžių: Užgavėnės, Valstybės atkūrimo diena.
Viešnios labai džiaugėsi atradę, kad Valstybės šventes minėti, švęsti galima gilinantis į savo gimtojo miesto istoriją, lankant piliakalnius, istorinius paminklus, kad lauke kepami ir visų kartu valgomi – laukiniai blynai yra gerokai skanesni už naminius, kad penkiametis gali nuo pradžios iki pabaigos sugiedoti visą himną. Nesuklysdamas.
Ačiū kaimynams – Putinų lopšeliams-darželiams už mūsų viešnių priėmimą ir pasidalijimą savomis aplinkų kūrimo patirtimis.
“Vyturėlio” komanda jau ruošiasi atsakomajam vizitui į Latviją. Prognozuojame, kad jis bus šiltas, jaukus, prasmingas – kokie gali būti sesių susitikimai. 🇱🇹 🇱🇻

#ERASMUS

„Smalsučių“ grupės ugdytiniai rūšiuodami atliekas pastebėjo, kad greičiausia prisipildo popieriui skirtas konteineris. Todėl sugalvojo  gamtamokslinį projektą, kurio metu nusprendė – popierių reikia taupyti . Kaip? … O gal galima jį perdirbti? Taip gimė projekto pavadinimas „Popieriaus perdirbimo kelias“. Tai kaipgi gimsta antrinis popierius? Vaikai popierių rūšiavo, plėšė, mirkė, smulkino, sėmė, sausino, džiovino. Kiek daug procedūrų „iškentė“ popierius! Baigėsi pirmasis projekto vykdymo etapas – turime antrinį popierių.

Prasidėjo antrasis etapas, kurio metu, buvo dar įdomiau – tyrė antrinio popieriaus savybes. Sužinoję, koks tai puikus jų atradimas, nusprendė šį popierių panaudoti praktikoje – gamino sveikinimo atvirukus ir Užgavėnių kaukes.

Visa tai jie dirba dėl tvarios Žemės!