Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PROJEKTAI

– Šitą idėją norėtume įgyvendinti savo darželyje,- ne vieną kartą sakė vasario 12- 15 dienomis “Vyturėlyje” viešėję Saldus (Latvija) lopšelio-darželio “Ikstites” darbuotojos. Vizito dienos irgi buvo labai dėkingos patirti įvairių įspūdžių: Užgavėnės, Valstybės atkūrimo diena.
Viešnios labai džiaugėsi atradę, kad Valstybės šventes minėti, švęsti galima gilinantis į savo gimtojo miesto istoriją, lankant piliakalnius, istorinius paminklus, kad lauke kepami ir visų kartu valgomi – laukiniai blynai yra gerokai skanesni už naminius, kad penkiametis gali nuo pradžios iki pabaigos sugiedoti visą himną. Nesuklysdamas.
Ačiū kaimynams – Putinų lopšeliams-darželiams už mūsų viešnių priėmimą ir pasidalijimą savomis aplinkų kūrimo patirtimis.
“Vyturėlio” komanda jau ruošiasi atsakomajam vizitui į Latviją. Prognozuojame, kad jis bus šiltas, jaukus, prasmingas – kokie gali būti sesių susitikimai. 🇱🇹 🇱🇻

#ERASMUS

„Smalsučių“ grupės ugdytiniai rūšiuodami atliekas pastebėjo, kad greičiausia prisipildo popieriui skirtas konteineris. Todėl sugalvojo  gamtamokslinį projektą, kurio metu nusprendė – popierių reikia taupyti . Kaip? … O gal galima jį perdirbti? Taip gimė projekto pavadinimas „Popieriaus perdirbimo kelias“. Tai kaipgi gimsta antrinis popierius? Vaikai popierių rūšiavo, plėšė, mirkė, smulkino, sėmė, sausino, džiovino. Kiek daug procedūrų „iškentė“ popierius! Baigėsi pirmasis projekto vykdymo etapas – turime antrinį popierių.

Prasidėjo antrasis etapas, kurio metu, buvo dar įdomiau – tyrė antrinio popieriaus savybes. Sužinoję, koks tai puikus jų atradimas, nusprendė šį popierių panaudoti praktikoje – gamino sveikinimo atvirukus ir Užgavėnių kaukes.

Visa tai jie dirba dėl tvarios Žemės!

Mokytojos dalyvavo rašytojos Evelinos Daciūtės knygų skaitymo projekte „Kartu paskaitykim knygelę“.

,,Nežiniukų” gr. ugdytiniai klausėsi skaitomos Evelinos Daciūtės knygos ,,Laimė yra Lapė”. Diskutavo. kas yra laimė? Kas labiausiai įsiminė, perteikė meninėje veikloje.

Puikus kolektyvinis darbas. Daug teigiamų emocijų.

Mokytoja Birutė Daugėlienė.

Su mokytoja Jurgita Orechoviene, vaikai klausėsi skaitomos istorijos kaip “Drambliai ėjo į svečius”. Vaizdavo dramblius, kilnojo straublius. Iš guminių pirštinių kūrė jų šeimynėlę, kuri keliavo po Lietuvėlę. Ant šlapio popierėlio liejo akvarele jų paveikslėlius.

Štai, kokia graži mūsų šeimynėlė!

Kaip mokytis su polėkiu? Kaip motyvuoti mokinius, pasitelkiant kūrybines mokymo strategijas? Apie tai ir dar daugiau 2024 m. sausio 21-28 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Greta Vilpišauskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Elena Astrauskienė gilino savo žinias ir gebėjimus Erasmus+ mobilumo mokymuose Ispanijoje, Barselonoje. Tai Erasmus projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” veikla.
Mokymai finansuojami Europos Sąjungos projektų lėšomis.
Putinų mikrorajono lopšelių-darželių Erasmus+ konsorciumo mobilumas Ispanijoje, Tenerifėje 2024-01-15 – 2024-01-21.
Dalyvės – ugdymo įstaigų vadovės: Asta (“Obelėlė”), Jurgita (“Šaltinėlis”), Zita (“Vyturėlis”).
Mokymai finansuojami Europos Sąjungos projektų lėšomis.
#erasmus+

“Vikruolių” grupės ugdytiniai įsitraukė į Alytaus lopšelio-darželio ” Vyturėlis” mokytojos Odetos Pupštienės ir Kateřinos Koudelová (Čekija) organizuojamą projektą “Smagu būti lauke” ir vykdė projekto organizatorių pasiūlytas užduotis: tyrinėjo, eksperimentavo, kūrė, mokėsi, dalijosi įspūdžiais.

“Voveriukų” grupės vaikai dalyvavo eTwininng projekte “Smagu būti lauke”. Panaudodami įvairias (pakartotinio panaudojimo) medžiagas, menines priemones, išnaudodami gamtinę aplinką organizavo įvairias veiklas.

 

2023 m. spalio 12 – gruodžio 31 d.  buvo vykdomas eTwinning projektas ,,Smagu būti lauke“.

Projekto organizatoriai:

Odeta Pupštienė (Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Lietuva)

Kateřina Koudelová ( Mateřská škola Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, Česká republika)

Dalyvavo 46 mokytojai iš: Lietuvos (40), Graikijos (3), Čekijos Respublikos (1), Turkijos (1), Rumunijos (1).

Projekto tikslas – skatinti žaisti ir kūrybiškai veikti lauke.

Projekto uždaviniai:

 Stebėti, tyrinėti, lyginti, pažinti lauko erdves, atrasti naujų veiklų lauke galimybes;

–  Skatinti vaikų kūrybinę laisvę, iniciatyvumą, pasidalinimą įspūdžiais, idėjomis;

–  Įgyvendinti kūrybinius sumanymus, naudojant tik gamtinę medžiagą ir/ar pakartotinio panaudojimo medžiagas bei gamtinės aplinkos privalumus;

–  Dalintis kūrybine patirtimi.

Leisti laiką lauke yra labai smagu. Projekto metu leisdami laiką lauke, vaikai atrado savo vietą gamtoje bei savo santyki su ja: jie žaidė, mokėsi, tyrinėjo, eksperimentavo ir t.t. Praleistas laikas lauke sudarė vaikams puikias sąlygas atsipalaiduoti, „išsikrauti“. Lauko erdvė leido patenkinti tokius paprastus, tačiau labai svarbius vaiko poreikius: lipti, šokti, bėgti, suptis, rėkti, voliotis, slėptis ir dar daug daug kitų. Leisdami laiką lauke vaikai pajuto laisvės, nuotykių, rizikos, eksperimentų ir…tiesiog VAIKYSTĖS skonį!

eTwinning projekte “Rudeniška skraistė STEAM veiklose” (“Autumn cloak in STEAM activities”) dalyvauja “Voveriukų” grupės vaikučiai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Baliukoniene. Turtinga gamtinė aplinka pažadina vaikų norus tyrinėti, žaisti ir lauke, ir grupėje.

Kai paskutiniai auksaspalviai medžių lapai krito Lietuvoje – lapkričio 13-17 d. – darbo stebėjimo vizitu priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Auškalnienė, kartu su Putinų lopšelių-darželių “Obelėlė”, “Šaltinėlis” ir “Putinėlis” mokytojomis, aplankė Čekijos, Brno miestų Meriškova ir Jana Broskvy darželį ir mokyklą-darželį. Projekto Erasmus+ mobilumas sutvirtino bendravimą ne tik tarp Alytaus Putinų ikimokyklinių įstaigų mokytojų, bet ir Brno miesto pedagogų, Švietimo skyriaus administracijos. Pastarieji prasitarė, kad netrukus organizuos atsakomąjį vizitą į Lietuvą. 🇨🇴🇨🇿
Mokymai finansuojami Europos Sąjungos projektų lėšomis.
#erasmus+

“Vikruolių” grupės vaikai su mokytoja Jurgita Almonaitienė dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte “Rudeniška skraistė STEAM veiklose” (“Autumn cloak in STEAM activities”). Vaikai džiaugiasi atėjusiu spalvotu ir saulėtu rudenėliu: aiškinasi, tyrinėja, analizuoja ir eksperimentuoja įvairiose veiklose, panaudodami gamtinę medžiagą, atranda naujų dalykų kasdieninėje veikloje.🕸🕷🌞🍂🍁🌲