Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


ETWININNG PROJEKTAS "STEAM RUDUO"

Spalio-lapkričio mėn. "Viščiukų" grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Oeta Pupštiene dalyvavo eTwininng proejkte "STEAM ruduo" . Vaikučiai tyrinėjo rudems gamtą, medžius, jų lapus.ir vaisius.  Lygino ir skaičiavo, svėrė ir matavo, rūšiavo pagal dydį, formą, spalvą, ieškojo panašumų ir skirtumų. Džiaugėsi kasdien gražėjančiu, spalvingu rudenėliu.

ETWININNG PROJEKTAS "ŠVIESOS IR TAMSOS ŽAIDIMAI"

Projekto tikslas – pasirinkus vaikams įdomią, aktualią temą, taikant STEAM metodus ugdymo veiklose, tyrinėjant šviesą ir tamsą plėsti patyriminio ugdymo galimybes.

Projektą inicijuoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Kareskevičienė. 

Trukmė – 2021 m. spalio 1 d.  -  2022 m. balandžio 30 d.

Dalyvaujančios ugdymo įstaigos pagal susitartą veiklų planą renkasi veiklas, atlieka užduotis, jas talpina Twinspace erdvėje, dalinasi patirtimi, pasakoja, komentuoja. Užregistruoti 42 dalyviai.

Mūsų lopšelio-darželio "Voveriukų" grupės veiklos projekte (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Baliukonienė): Tamsa ir šviesa. Saulė ir Mėnulis.

PUTINŲ MIKRORAJONO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ VARDADIENIAI

Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ iniciatyva-projektas „Vardadienis? Kviečiame švęsti kartu“ yra skirtas Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo ryšiams stiprinti, dalinantis gerąja darbo patirtimi ir kitomis stiprybėmis, siekiant ugdymo kokybės gerinimo.

Vadovaujamasi susitarimu, kad per metus kiekviena Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga mini savo vardo dieną:

„Vyturėlis“ – vasario 24 d.

„Šaltinėlis“ – kovo 22 d.

„Obelėlė“ – spalio 21 d.

„Putinėlis“ – lapkričio 8 d.

Kovo 22-oji – pasaulinė vandens diena. Ta proga sveikiname kaimynus – lopšelio-darželio "Šaltinėlis" bendruomenę – su vardadieniu! 

..

Sveikiname su vardadieniu, "Obelėle"!

Taip augti ir augti!

Išdalinti obuolėlius, kvepiančius saule, medum, vasaros vėjais…

Ir vėl augti!

Muzikinio sveikinimo nuoroda  https://www.youtube.com/watch?v=6XbZXCjUUkY

Sveikiname su vardadieniu, "Šaltinėli!"

Kovo 22-oji – pasaulinė vandens diena. Ta proga sveikiname kaimynus – lopšelio-darželio "Šaltinėlis" bendruomenę – su vardadieniu!

 

Sveikiname su vardadieniu, 'Putinėli"!

Putine, rudens gražuoli,

juk tai tavo uogų ryškumas nušviečia pilką lapkričio dieną!

"Putinėli", mūsų mielas bičiuli, gražiausia putino uogele, su VARDADIENIU!

Būkite sveiki, būkite saugantys, skleidžiantys, auginantys gerumą, tikrumą, stiprybę!

Muzikinio sveikinimo nuoroda https://youtu.be/C5MSCw3l6ss

 

RESPUBLIKINIS ILGALAIKIS PREVENCINIS PROJEKTAS "ŽAIDIMAI MOKO"  (2021-2022 m. m. nedalyvaujame)

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Nuostatai auklėtojoms             Nuostatai logopedui

zaidimai_moko_logo155px

 

ILGALAIKIS PROJEKTAS "SVEIKATIADA"

            2021-2022 m. m.                              Mankštiada 2021-2022                                      Sveikatiada logo PNG

 

 

PROJEKTAS "SVEIKATA VISUS METUS"

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Sveikata visus metus 2021

 

LOGOTIPAS

 

PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“

2021 metų  sausio  6 – gegužės 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai.

Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai. Atvykimu į festivalius rūpinasi įstaigos bendruomenė.

Screen Shot 2017-02-21 at 15.06.00 (1) (1)