Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


ETWINNING PROJEKTAS “KELIAS Į SVEIKATĄ”

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Pupštienė su “Viščiukų” grupės vaikučiais  2022 m vasario-gegužės mėn. dalyvavo eTwinning projekte ,,The road to health” (Kelias į sveikatą) ir gavo Kokybės ženklelį.

Kokybės ženkliukas eTwinnings projekto “Kelias į sveikatą” kūrėjai ir partnerei ( kartu su Alytaus lopšelio-darželio “Girinukas” komanda) – Vilmai Kareskevičienei.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekto metu buvo siekiama bendradarbiavimo su vaikų šeimomis apie sveikatą, vaikai ugdėsi socialinius, komunikacinius, pažintinius, kūrybinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Sveikata – brangiausias turtas, unikali vertybė gamtos dovanota žmogui. Sveikas vaikas – tai aktyvus, linksmas, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių atžvilgiu. Mokykla, namai, tėvai ir bendruomenė yra puikūs „įrankiai“, padedantys vaikams koreguoti kasdienio gyvenimo įpročius: ugdant sveiką subalansuotą mitybą ir didinant fizinį aktyvumą. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos vaikai gavo  vykdomo projekto metu, tapo geru pagrindu bei papildymu atsirandantiems ir jau turimiems vaikų įgūdžiams.

1 2VILMOS ženkliukas

ETWINNING PROJEKTAS “AR MUZIKOS GARSAI TURI SPALVŲ?”

Dalyvaudami šiame eTwinning projekte ,,Viščiukų” grupės vaikučiai įvairių veiklų metu pasinėrė į užburiantį spalvų ir garsų pasaulį. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Pupštienė.

 

ODETOS ženklelis ODETOS ženklelis

 

ETWININNG PROJEKTAS “STEAM RUDUO”

Spalio-lapkričio mėn. “Viščiukų” grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Oeta Pupštiene dalyvavo eTwininng proejkte “STEAM ruduo” . Vaikučiai tyrinėjo rudems gamtą, medžius, jų lapus.ir vaisius.  Lygino ir skaičiavo, svėrė ir matavo, rūšiavo pagal dydį, formą, spalvą, ieškojo panašumų ir skirtumų. Džiaugėsi kasdien gražėjančiu, spalvingu rudenėliu.

ETWININNG PROJEKTAS “ŠVIESOS IR TAMSOS ŽAIDIMAI”

Projekto tikslas – pasirinkus vaikams įdomią, aktualią temą, taikant STEAM metodus ugdymo veiklose, tyrinėjant šviesą ir tamsą plėsti patyriminio ugdymo galimybes.

Projektą inicijuoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Kareskevičienė. 

Trukmė – 2021 m. spalio 1 d.  –  2022 m. balandžio 30 d.

Dalyvaujančios ugdymo įstaigos pagal susitartą veiklų planą renkasi veiklas, atlieka užduotis, jas talpina Twinspace erdvėje, dalinasi patirtimi, pasakoja, komentuoja. Užregistruoti 42 dalyviai.

Mūsų lopšelio-darželio “Voveriukų” grupės veiklos projekte (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Baliukonienė): Tamsa ir šviesa. Saulė ir Mėnulis.

,,Voveriukų” grupės vaikučiai vasario mėn. tyrinėjo šešėlius. Skaitė knygeles. Aiškinosi kodėl tamsa kartais kelia baimę. Kūrė savo baubukus.

PUTINŲ MIKRORAJONO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ VARDADIENIAI

Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ iniciatyva-projektas „Vardadienis? Kviečiame švęsti kartu“ yra skirtas Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo ryšiams stiprinti, dalinantis gerąja darbo patirtimi ir kitomis stiprybėmis, siekiant ugdymo kokybės gerinimo.

Vadovaujamasi susitarimu, kad per metus kiekviena Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga mini savo vardo dieną:

„Vyturėlis“ – vasario 24 d.

„Šaltinėlis“ – kovo 22 d.

„Obelėlė“ – spalio 21 d.

„Putinėlis“ – lapkričio 8 d.

Kovo 22-oji – pasaulinė vandens diena. Ta proga sveikiname kaimynus – lopšelio-darželio “Šaltinėlis” bendruomenę – su vardadieniu!

..

Sveikiname su vardadieniu, “Obelėle”!

Taip augti ir augti!

Išdalinti obuolėlius, kvepiančius saule, medum, vasaros vėjais…

Ir vėl augti!

Muzikinio sveikinimo nuoroda  https://www.youtube.com/watch?v=6XbZXCjUUkY

Sveikiname su vardadieniu, “Šaltinėli!”

Kovo 22-oji – pasaulinė vandens diena. Ta proga sveikiname kaimynus – lopšelio-darželio “Šaltinėlis” bendruomenę – su vardadieniu!

Sveikiname su vardadieniu, ‘Putinėli”!

Putine, rudens gražuoli,

juk tai tavo uogų ryškumas nušviečia pilką lapkričio dieną!

“Putinėli”, mūsų mielas bičiuli, gražiausia putino uogele, su VARDADIENIU!

Būkite sveiki, būkite saugantys, skleidžiantys, auginantys gerumą, tikrumą, stiprybę!

Muzikinio sveikinimo nuoroda https://youtu.be/C5MSCw3l6ss

 

RESPUBLIKINIS ILGALAIKIS PREVENCINIS PROJEKTAS “ŽAIDIMAI MOKO”  (2021-2022 m. m. nedalyvaujame)

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Nuostatai auklėtojoms             Nuostatai logopedui

zaidimai_moko_logo155px

 

ILGALAIKIS PROJEKTAS “SVEIKATIADA”

2021-2022 m. m.                              Mankštiada 2021-2022                                      Sveikatiada logo PNG

 

 

PROJEKTAS “SVEIKATA VISUS METUS”

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Sveikata visus metus 2021

Sveikata visus metus 2022 (ssus.lt)

LOGOTIPAS

2022 m. projekte dalyvavo ,,Pelėdžiukų” grupės komanda (vaikai ir mokytojos Elvyra Vyšniauskienė ir Birutė Daugėlienė).

 

Įvairių iššūkių mintys:

– Nebūtina išlaidauti sveikai mitybai. Mes nusprendėme, kad jausimės sveikesni ir turtingesni valgydami savo darže ir sode užaugusius vaisius ir daržoves.

Vaikų pamąstymu, nebūtina valgyti karališkus patiekalus, kad būtum sveikas

 

– Nepamesk galvos: saugus ir sveikas (kaip elgtis įvairiose sveikatai pavojingose situacijose).

Vaikai pratinasi būti saugūs įvairiose situacijose. Jie suvokia savo neatsargaus elgesio pasekmes. Per skaudžias patirtis, pokalbius stengiasi būti atsargūs

 

– Vaikai žino, kad sportuoti būtina ir mielai užsiima įvairiais judėjimo pratimais. Visi mėgsta judrią veiklą.

PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“

2023 m. metų vasario 1 – birželio 30 d. vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Projekto koordinatorės mūsų lopšelyje-darželyje – Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Almonaitienė ir Odeta Pupštienė.

I užsiėmimas: ėjimas. Trenerė Diana ir Ąžuolas.
II užsiėmimas: pusiausvyra su trenere Daiva ir Ąžuolu.
#LTMŽ #RIUKKPA

 

III užsiėmimas: šuolis su trenere Ugne ir Ąžuolu.

_

2022 m. vasario 1 – birželio 30 d. vykdomas projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Projekto koordinatorės mūsų lopšelyje-darželyje – Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Almonaitienė ir Odeta Pupštienė. 1-oji pamokėlė – joga.   #LTOK    #RIUKKPA   #LMŽ

Vyko 8 (aštuonios) nuotolinės I-ojo etapo Lietuvos mažųjų žaidynių pamokėlės su įvairiomis sporto ir netradicinėmis priemonėmis. Vaikai žaidė linksmus žaidimus, ekrane stebėdami ir klausydami mokytojų su vaikais rodomas užduotis. #LMŽ #RIUKKPA #sportorėmimofondas

II-asis etapas vyko balandžio 26 d. Video nuoroda –

https://we.tl/t-i92h7Mv6sA?src=dnl

https://wetransfer.com/downloads/efa44c638dbf586d2fb3fff2763ba98920220429054903/c963a5b48d05cfbaa5bb19711e31113d20220429054920/89951c

III-asis etapas vyko gegužės mėn. 14 d. Alytaus Sporto ir rekreacijos centre. Dalyvavo “Ežiukų” gr. 5-6 metų amžiaus vaikų komanda su mokytojomis Jurgita Almonaitiene ir Odeta Pupštiene.

      —————————————————————–

2021 metų  sausio  6 – gegužės 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai.

Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai. Atvykimu į festivalius rūpinasi įstaigos bendruomenė.

Screen Shot 2017-02-21 at 15.06.00 (1) (1)