Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PROJEKTAS “JUDAME, AUGAME, SVEIKĖJAME”

 Keturių Alytaus darželių projektas pranoko lūkesčius: nuo šiol vaikai bus dar aktyvesni

https://dzukijosveidas.lt/2022/07/20/keturiu-alytaus-darzeliu-projektas-pranoko-lukescius-nuo-siol-vaikai-bus-dar-aktyvesni/

Projekto tikslas – sukurti Putinų mikrorajono lopšeliuose-darželiuose vienodas sąlygas vaikų fiziniam aktyvumui, siekti, kad  sportuoti būtų patrauklu ir smagu.

Šis projektas įstaigoms suteikė galimybę įsigyti su įvairiomis sporto šakomis susijusių priemonių bei įrangos – kad ne tik būtų skatinamas vaikų aktyvumas, bet ir supažindinta su kuo įvairesnėmis sporto šakomis: krepšiniu, futbolu, lengvąja atletika, ledo rituliu, žolės rieduliu, tenisu, dviračių sportu ir kt.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu visuose lopšeliuose-darželiuose vaikai sportavo su   profesionaliomis fizinio ugdymo mokytojomis, naudojant įsigytas priemones bei įvairių sporto šakų inventorių. Žinių ir kompetencijų akiratį praplėtė ir grupių auklėtojos, o į veiklas aktyviai įsitraukė ir vaikų tėvai.

Sportuoja tėvai – sportuos ir vaikai

Šiuolaikinis gyvenimo būdas ir jo pasekmės pagrindžia tokio projekto aktualumą. Daugelis iš mūsų esame girdėję apie neginčijamus fizinio aktyvumo privalumus ir naudą. Jis  ne tik stiprina fizinę ištvermę, imuninę sistemą, bet ir gerina emocinę sveikatą, ilgina gyvenimo trukmę, padeda išvengti lėtinių ligų. Deja, dažnai sporto veiklų griebiamės tik tuomet, kai mūsų organizmas pradeda mums siųsti žinutes apie fizinio aktyvumo stoką: nebeįveikiame aukštų laiptų, įkalnių, prireikus fizinės jėgos pajaučiame, kad raumenynas silpnokas, pradeda varginti antsvoris bei su juo susijusios sveikatos problemos. Suprantame, kad iki šiol skyrę nepakankamai dėmesio savo fiziniam aktyvumui, neišsiugdėme įpročio mankštintis bei sportuoti reguliariai, o išsiugdyti naują įprotį suaugusiame amžiuje yra nelengva.

Šiuolaikinis gyvenimo būdas irgi mažina mūsų fizinį aktyvumą: daug laiko praleidžiame prie kompiuterių ar išmaniųjų įrenginių, vaikščiojimą ar važinėjimą dviračiais keičiame elektriniais paspirtukais. Didžiausią rūpestį kelia tai, kad šios tendencijos jau pastebimos nuo itin jauno amžiaus. 2020 metais Higienos instituto atlikto tyrimo duomenys parodė, kad fiziškai aktyvūs (ne mažiau 60 minučių kasdien) yra tik apie 13,6 proc. Lietuvos vaikų. Net 25 proc. mokinių kasdien praleidžia 4 val. ir daugiau prie ekranų. Reikėtų prisiminti, kad vaikai pirmiausia mokosi iš mūsų – suaugusiųjų pavyzdžio. Patys laisvalaikį leisdami prie televizoriaus ar išmaniojo telefono, nemotyvuosime savo vaikų sportuoti. Todėl svarbu nuo pat vaiko gimimo smagiai, įdomiai, įtraukiančiai judėti – žaisti kartu su savo vaiku ir formuoti jo įpročius reguliariai sportuoti.

Sportuoti turi būti patrauklu ir smagu

Vaikai didelę dalį dienos praleidžia ugdymo įstaigose, todėl itin svarbu, kad ir čia fiziniam vaikų aktyvumui būtų skiriama pakankamai dėmesio ir laiko.

Visgi darželiuose yra nepakankamai galimybių vaikams savo buvimo erdvėje – lopšelyje-darželyje užsiimti įdomia, patrauklia, aktyvia fizine veikla. Įstaigoms trūksta inventoriaus, erdvių, o mokytojams – žinių apie taisyklingą, tikslingą ir efektyvų fizinį aktyvumą. Darželyje ar mieste organizuojami sportiniai renginiai neretai būna epizodiniai, pateikiami kaip šventės, neformuoja įpročio reguliariai užsiimti sportine veikla, be to nepakankamai įtraukia visą šeimą, tad vaikams yra labiau suprantami kaip šventė, atrakcija, o ne kaip įprasta, reguliari sveikatos išsaugojimo ir gerinimo veikla.

Įvardiję šią problemą, suprasdami jos aktualumą, Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai „Putinėlis“, „Vyturėlis“, „Šaltinėlis“ ir „ Obelėlė“ ėmėsi veiksmų: 2020 metais buvo parengtas ir Sporto rėmimo fondui pateiktas o 2021-2022 mokslo metais įgyvendintas minėto fondo ir Alytaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Judame. Augame. Sveikėjame“.

Reikia pripažinti, kad vaikai lopšeliuose-darželiuose reguliariai mankštinasi ir yra skatinami būti fiziškai aktyvūs, tačiau neturi galimybės susipažinti su konkrečiomis sporto šakomis bei dalyvauti sporto veiklose, kurias organizuotų fizinio ugdymo pedagogas-profesionalas. Tokias galimybes turi tik tie vaikai, kurių tėvai išgali sumokėti už neformaliojo ugdymo sporto būrelius.

Priemonių įvairovė jau savaime padidina vaikų susidomėjimą veikla. Labai svarbu, kad projekto veiklos buvo skirtos ir mokytojų kompetencijų tobulinimui, ir vaikų tėvų informavimui, sudominimui, įtraukimui.

Organizuojant fizinę veiklą, buvo lavinami ne tik vaikų fiziniai gebėjimai, bet ir ugdomas pozityvus požiūris į sportą, skatinama atrasti savo stiprybes, pomėgius, formuojamas įgūdis savo prigimtinį judėjimo poreikį nukreipti į tikslingą ir lavinančią sportinę veiklą bei įprotis tai daryti reguliariai.

Mokytojos, praktiškai įgyvendindamos fizinio ugdymo mokytojų rekomendacijas, taip pat praplėtė savo žinių ir patirties bagažą apie kai kurių sporto šakų pritaikymą ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Taigi, akivaizdi visapusiška nauda tiek vaikams, tiek jų mokytojams.

 

Nėra abejonių, kad projekto metu minėtų lopšelių-darželių  įsigytas modernus, spalvingas sporto inventorius intensyviai bus naudojamas ir projektui pasibaigus, ypač vaikai džiaugiasi  balansiniais dviratukais, paspirtukais, krepšinio ir futbolo kamuoliais, gimnastikai bei estafetėms skirtomis priemonėmis. Tokia gausa priemonių lengvina mokytojų darbą, paįvairina ugdymo procesą, fizinę veiklą padaro patrauklią, žaismingą, smagią.

 

Teigiami rezultatai jau yra, svarbu nesustoti

Tokie projektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose ne tik skatina aktyviau sportuoti, bet ir stiprina bendruomenę, efektyvina bendradarbiavimą. Tėvai aktyviai įsitraukė ir Šeimų sporto šventėje kartu su savo vaikais noriai sportavo – ne tik pasitikrino savo fizinę ištvermę, tačiau ir pasikrovė gerų emocijų, stiprino santykius su savo vaiku, vaiko mokytoju bei kitais tėvais.

Projektui pasibaigus, tėvai palankiai vertino jo rezultatus: 57 proc. teigė, kad per mokslo metus pagerėjo vaiko fizinė bei emocinė sveikata. Net 82 proc. tėvų vertino, kad jiems patiko dalyvauti darželių organizuojamose sportinėse veiklose kartu su vaikais.

Tai reiškia, kad darželiuose vaikams organizuojami reguliarūs sportiniai užsiėmimai  įtraukiant ir tėvus, ne tik gerina vaikų imunitetą, stiprina sveikatą, formuoja teigiamus fizinio aktyvumo įpročius, bet ir gerina emocinę savijautą, skatina bendradarbiavimą, bendrakūrą, o šeimoms suteikia galimybę praleisti daugiau kokybiško laiko kartu. Matydami tokią naudą ir tokius puikius projekto rezultatus, Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai planuoja tęsti daugelį projekto veiklų ir jam pasibaigus, nes projektas įgyvendintas siekiant maksimalaus tvarumo: pagerintos mokytojų kompetencijos, įgytos naujos žinios leis ir toliau  vaikams organizuoti kokybiškas sportines veiklas.

Įsigyta įranga – kokybiška ir patvari, tad tarnaus dar ne vienai šiuos darželius lankysiančių vaikų kartai.

Projektinio darbo specialistė Ieva Radzvilienė

 

Projekto baigiamoji konferencija-lyg viščiukų skaičiavimas rudenį
Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės finansuoto ir Putinų mikrorajono lopšelių-darželių įgyvendinto projekto "Judame. Augame. Sveikėjame" "viščiukus" skaičiavome birželio 13 d. Ačiū Panemunės progimnazijai už svetingumą.
Viena kita pamoka ir…daugybė sėkmių. Taip projektą, jo veiklas, įgyvendintus uždavinius, paaugusias kompetencijas, įsigytas modernias priemones fizinio aktyvumo veikloms organizuoti vertiname mes patys – projekto įgyvendintojai.
Ačiū visoms konferencijos lektorėms už dalijimąsi savomis patirtimis ir įžvalgomis. Informatyvu. Įdomu. Motyvuoja.
Ačiū vicemerei Jurgitai Šukevičienei, miesto tarybos narei Laimai Vincei Kirkliauskienei už dėmesį konferencijai ir kad "Alytaus miesto valdžia džiaugsmingai finansuoja vaikų ugdymo projektus."
Ačiū Putinų lopšelių-darželių šaunioms vadovėms, jų suburtoms projekto įgyvendinimo komandoms, visoms mokytojoms, jų padėjėjoms už tikėjimą, kad augti kartu smagu, prasminga, verta, net jei reikalų ir darbų būna gerokai daugiau.
Ir dar ačiū projektinio darbo specialistei Ievai.
O apie vyturėliukių-vyturėliukų ypatingumą, šaunumą tai net ir kalbėt nereikia. Viskas ir taip aišku.
Kai judame, tai ir augame. Kad sveiki ir kaimingi augtų mūsų vaikai – mūsų alytiškiai.
Direktorė Zita Reipienė
 
Apie mūsų konferenciją rašė ir Alytaus miesto savivaldybė – (3) Facebook

Sporto festivaliai – tai dar viena rūšis projekto "Judame. Augame. Sveikėjame" veiklų. Gegužės mėn. 17-20 dienomis viename iš darželių susitikdavo keturių lopšelių-darželių  vieno amžiaus grupių vaikai:

"Šaltinėlyje" – priešmokyklinio amžiaus 6-7 metų;

"Obelėlėje" – 4-5 metų ;

pas mus, 'Vyturėlyje" – 3-4 metų;

"Putinėlyje" – 5-6 metų amžiaus.

Putinų lopšelių-darželių mažieji sportininkai kiekvieną dieną lankėsi vis kitame darželyje, susitiko su bendraamžiais ir kartu išbandė įvairias rungtis. Smagu pasipuošti marškinėliais  su savo darželio logotipu, į kuprinėlę įsidėti gertuvę su vandeniu, vaisių, sūrio lazdelę ir keliauti į svečius. Kai smagios užduotėlės ir patirti įspūdžiai truputį nuvargina, tai ir saldus pietų miegelis greičiau aplanko.

Dzūkijos tv reportažas apie mūsų sporto festivalį.- https://www.facebook.com/watch?v=1682580562080220 

2022 m. gegužės 5 d. vyko sporto  projekto "Judame. Augame. Sveikėjame" veikla – Šeimų sporto šventė.

Šiuo projektu prisidedame prie visuomenės psichologinio, emocinio atsparumo didinimo daug dėmesio skiriant vaikų
psichologinei būklei. Taip pat prie visuomenės sveikatos gerinimo – visų pirma skatindami sveikatos tausojimą ir stiprinimą,
ugdydami atsakingą požiūrį į sveikatą, didindami vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą ir įsitraukimą į sporto veiklas.

#sportorėmimofondas 

Šventės akimirkų nuoroda – 

SRF-logo_RGB_pagrindinis-02-scaled             logo Putinu[

Sporto rėmimo fondo lėšos – Putinų mikrorajono lopšelių-darželių projektui „Judame. Augame. Sveikėjame“

Siekti tikslo kartu tikrai buvo verta – Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ gavo finansavimą ir pasirašė sutartį su Sporto rėmimo fondu projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ įgyvendinimui! Net 90 procentų išlaidų bus finansuojama iš Sporto rėmimo fondo lėšų. Bendras projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ biudžetas – 53 084,56 Eur. Bendro projekto įgyvendinimą administruoja lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Projektų vadovė Simona Užkurė.

 

Bendradarbiaudami šiame projekte lopšeliai-darželiai siekia, kad visi vaikai, lankantys Putinų mikrorajono lopšelius-darželius, turėtų vienodas galimybes sportuoti, nepriklausomai nuo dabartinės įstaigų lauko aplinkos ir aprūpinimo priemonėmis. Projekto metu ne tik planuojama įsigyti daug sportinei veiklai reikalingų priemonių bei įrangos – futbolo, krepšinio, žolės riedulio inventoriaus, paspirtukų, balansinių dviratukų, saugos šalmų ir pan., bet ir pagerinti mokytojų kompetencijas organizuoti aktyvią fizinę veiklą bei sporto renginius. Mokytojai kels fizinio ugdymo organizavimo kompetencijas, vaikai, nepaisant jų šeimų finansinių galimybių, reguliariai dalyvaus fizinio aktyvumo pratybose su fizinio ugdymo pedagogais. Taip pat numatomi švietėjiški renginiai, pirmiausia tėvams, siekiant suteikti naudingos informacijos, labiau įtraukti įstaigų bendruomenių tėvus į ugdymo procesą. Įdomūs, įtraukiantys, visai šeimai skirti renginiai ir švietėjiška veikla suformuoja teigiamą požiūrį į aktyvią fizinę veiklą, skatina prisiimti atsakomybę už savo ir savo vaikų gerą savijautą, sveikatą.

Į projekto veiklas bus tiesiogiai įtraukti visi lopšelių-darželių „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ ugdytiniai. Ankstyvajame amžiuje judėjimas yra natūralus vaiko poreikis, tik tą poreikį suaugusieji – tėvai, auklėtojai – dažnai užslopina ramindami ir drausmindami: nebėgiokit, ramiau, pamažu, atsargiai… Suprantama, nes vaikai labai daug laiko leidžia patalpose. Užtikrinus saugų, įdomų, lavinantį, grūdinantį buvimą lauke, būtų stiprinama ne tik sveikata, bet ir intelektiniai, protiniai vaikų gebėjimai, nes jų vystymasis susijęs su aktyvia veikla.

 

Projekte taip pat bus skatinama savanorystė – organizuojant švietėjiškas sveikatinimo veiklas bendruomenėms, įtraukiant sporto lyderius.

 

Lopšeliai-darželiai „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ turi ilgametes bendradarbiavimo tradicijas sporto ir sveikos gyvensenos ugdymo srityse. Nuoseklaus bendro darbo rezultatas – Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Judame. Augame. Sveikėjame“ ne tik suteiks vienodas starto galimybes vaikams, bet ir sustiprins šeimų bendruomeniškumo jausmą, nuties tiltus sėkmingam ugdymuisi mokykloje, įgalins augti, tobulėti visų ugdymo įstaigų bendruomenes.

Projektas „Judame. Augame. Sveikėjame“ startuoja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

PROJEKTO PRISTATYMAS VISUOMENEI

Sporto rėmimo fondo lėšos – Putinų mikrorajono lopšelių-darželių projektui „Judame. Augame. Sveikėjame“ | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt)

 

PROJEKTO VEIKLOS – RYTO MANKŠTA

nuoroda MANKŠTA – YouTube

 

PROJEKTO VEIKLOS –  FIZINIS UGDYMAS

vaizdo įrašo nuoroda –  Fizinis ugdymas – YouTube

 

ŽMOGUS SUKURTAS JUDĖTI. KĄ DARYT?

      2021-2022 metais keturi Alytaus miesto Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai – „Obelėlė“, „Putinėlis“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“ įgyvendina sporto projektą „Judame. Augame. Sveikėjame“. Projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas.

2021 metų lapkričio 11 dieną prasidėjo nauja projekto veikla – sveikatinimo paskaitų ciklas lopšelių-darželių bendruomenėms. Pirmoji paskaita – „Žmogus sukurtas judėti. Ką daryt?“

Gydomojo judesio specialistė Gerda Vencevičiūtė-Danilevičienė kalbėjo apie prigimtinį vaiko poreikį judėti. Remdamasi žmogaus fiziologija priminė, kas vyksta žmogaus organizme, kai jis nepakankamai juda, koks yra fizinio aktyvumo ir žmogaus savijautos ryšys. Lektorė kvietė nuo pat ikimokyklinio amžiaus ugdyti teisingus vaikų įpročius. Tokio amžiaus vaikai turi kasdien būti fiziškai aktyvūs bent 2-3 valandas, teisinga, kad vaikų fizinis aktyvumas yra ne tik ugdytojų, bet ir tėvų rūpestis, nes tėtis, mama, kaip bežiūrėsi, vis tiek yra patys svarbiausi žmonės vaiko gyvenime ir jų pavyzdys yra pats paveikiausias. 

 Ugdytojų rūpestis – kaip skatinti vaikų judrumą ugdymo įstaigose, kaip sportuoti, kad ši veikla įkvėptų gyvenimo džiaugsmą. 

  Visiems svarbi išvada: jei norime auginti savimi pasitikinčius, gebančius prisitaikyti besikeičiančiame gyvenime, drąsiai priimančius iššūkius, pozityviai mąstančius, sveikus vaikus, turime  rūpintis jų fiziniu aktyvumu. Tam, beje, daug dėmesio skiria visos aktyviosios projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ veiklos.

Lektorė Gerda Danilevičienė paskaitą skaitė savanorystės pagrindais. AČIŪ jai. Smagu, kad dalyvauti paskaitoje ir išgirsti naudingos informacijos panorėjo – užsiregistravo 200 klausytojų.

Keletas atsiliepimų apie paskaitą. „Lyg ir žinomi dalykai, bet taip aiškiai, taip konkrečiai, taip įtaigiai išdėstyti.“ (Rimutė C.). „Labai reikalinga informacija. Niekada nepagalvojau apie fizinio aktyvumo ir smegenų neuronų tokį glaudų ryšį.“ (Roma L.).  „Na geras. Tai išeitų, kad jei nori, kad vaikas gerai mokytųsi, būtų motyvuotas, turi ne daugiau prie knygų ar „kompo“ sėdėti, o lakstyti, žaisti ir kitaip dūkti lauke?“ (Miglė B.).

Kita sveikatinimo paskaitų ciklo paskaita planuojama 2021 metų gruodžio mėnesį.

Direktorė Zita Reipienė

 

Gruodžio 15 d. 19 val. vyko lopšelio-darželio "Šaltinėlis" organizuota SRF projekto  paskaita „Vaikų fizinis aktyvumas“ darželių bendruomenėms. 
Paskaitą vedė darželių fizinio ugdymo pedagogės Egidija Paužuolienė ir Rita Sulžickienė. Abi lektorės šiuo metu veda fizinio aktyvumo užsiėmimus vaikams Alytaus lopšeliuose – darželiuose „Obelėlė“, „Putinėlis“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“. Paskaitos metu buvo dalijamasi akimirkomis iš užsiėmimų, kalbama apie tai, kuo įvairios judriosios veiklos svarbios augančiam organizmui, kaip prie sveiko vaiko augimo gali ir turi prisidėti pedagogai, tėvai, kiti ugdytojai. Paskaitos pabaigoje laukė intriga – bendruomenės buvo pakviestos sudalyvauti sveikatos stiprinimo veiklų konkurse.
12-15 12-15-2
 

Sausio 12 d. 19 val. vyko lopšelio-darželio "Obelėlė" organizuota nuotolinė Sporto rėmimo fondo projekto „Augame. Judame. Sveikėjame.“  paskaita apie vaikų mitybą ir dantukų priežiūrą.„Sveika mityba – sveiki dantukai“.  Apie dantukų saugojimą, burnos higieną  kalbėjo lektorė Ernesta Kučinskienė.  Apie sveiką maistą, valgiaraščių sudarymą lopšeliuose-darželiuose kalbėjo  Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistė Indrė Jasionienė.

Dalijamės gautais siužetais ir dėkojame Bautronių, Gudaičių, Petraškų šeimoms.

https://youtu.be/OXUTya9_2cc – BAUTRONIŲ ŠEIMA.

https://youtu.be/KKDj8jpFtqs – PETRAŠKŲ ŠEIMA.

 

– GUDAIČIŲ ŠEIMA.

Sporto projekto įgyvendinimo darbo grupė sportuoja smagiai ir linksmai. Aktyvi fizinė veikla – ryto mankšta – stiprus motyvas visai bendruomenei.