Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Alytaus lopšelio darželio „Vyturėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2023 m.

 

2023 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,95 1738,33 5 1935,14
 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 15,15 1637,45 12,75 1807,46
 Mokytojos padėjėja 12,75 881,58 12,25 982,42
­ Virėja 3 892,93 3 992,00