Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Alytaus lopšelio darželio „Vyturėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

 

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3

1445,55

3

1499,58

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,25

1424,06

15,25

1394,74

 Mokytotojos padėjėja

11,75

718,08

12,75

782,88

­ Virėja

3

715,15

3

784,70