Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Alytaus lopšelio darželio „Vyturėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3

1591,41

3,95

1738,33

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,15

1409,78

15,15

1637,45

 Mokytotojos padėjėja

12,75

779,22

12,75

881,58

­ Virėja

3

784,70

3

892,93