Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Prašymai priimti vaiką į lopšelį-darželį teikiami  elektroniniu būdu arba  atvykus į lopšelį-darželį. 

Prašymai priimami visus metus.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimas Nr. T-80 “Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-344 “Dėl vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo”

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELIUS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas 2020 m. vasario 27 d. Nr. T-64.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

Sprendimo pakeitimas 2020-12-22 Nr. T-388

TARYBOS SPRENDIMAS DĖL FIKSUOTO MOKESČIO

Sprendimo pakeitimas 2023-05-25 Nr. T-134

2020-02-27Nr.T-1344+pakeitimas+(Mokesčio+už+vaikų+išlaikymą+ikimokyklinio+ir+priešmokyklinio+ugdymo+įstaigose+