Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Jau trečius metus  lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ įgyvendinamas projektas „Išmok jaustis gerai“. Vienas iš projekto tikslų – mokytis kiekvienam bendruomenės nariui prisiimti atsakomybę už savo savijautą ir drauge  kurti gerą psichologinį-emocinį klimatą savo aplinkoje.

Viena iš projekto veiklų 2021 metais – „Advento kelias“. Vaikai nuo pat Advento pradžios „Parodų rankovėje“ vis kažką pataisydami, pridėdami kūrė medžiaginį kelią iš namų, medžių, pėdučių, žibintų…(Beje, kūrybai buvo naudojamos antrinės žaliavos).

Suaugę bendruomenės nariai buvo kviečiami apsidairyt aplinkui, pamatyt, kam labiausiai reikia mano/tavo gero darbo ir imtis veiklos – gerų darbų darymo.  Advento metu padarytą gerą darbą įvardinti – užrašyti ir įmesti į Baltąjį namelį. Motyvacija?

Visose mūsų gyvenimo (ir net negyvenimo) situacijose mums gali padėti TIK-ĖJIMAS.

Nes tik eidami = judėdami = keisdamiesi turime šansą paaugti.

Nes ne dėl ko kito, o kad augtume = tobulėtume = artėtume prie dieviškumo mums ir duota gyventi šioj žemėj.

Geras darbas, daromas  galvojant apie kitą, galbūt nuskriaustą, stokojantį, – kad labiau pajaustume, kaip esame apdovanoti.

Kad nušvistume dėkingumu – tiek daug turim ir tiek daug galim.

Tai nuostabi Kalėdų dovana sau. Pasidalintas = padaugintas gerumas. Mažas žingsnelis dieviškumo link.

Kūčių išvakarėse po darbų, prie arbatos puodelio, dėkodami vieni kitiems už praėjusius metus dalyvavome Gerų darbų kalno skaitymuose – kiekvienas perskaitėme po gerą darbą.

Padėjau rūpintis benamiu katinu. Iškepiau pyragą ir nunešiau vienišai kaimynei senutei. Surinkau krūvą gerų vaikiškų drabužėlių ir nuvežiau į Tiko Tiksą. Savanoriauju įstaigoje vesdama ryto mankštą.  Nupirkau siūlų iš moters, kurios parduotuvę apvogė. Paaukojau „Maltiečių sriubai“. Paaukoju kiekvienam vargšui, prašančiam išmaldos. Neatlygintinai vaidinu kalėdiniame spektaklyje vaikams. Esu kraujo donorė…

Gal ne tokio didumo darbų kalnas, kad pasilypėjus būtų ranka pasiekiamas Dangus, bet auginantis, skatinantis mąstyti, kas man yra geras darbas.

Mano Advento kelio akmenėlis?

Šalikelėj gruodžio šalty nežinia kaip pražydus baltutėlė gėlė?

Be abejo, kiekvienas iš mūsų galim pasistengti, kad ji kuo ilgiau žydėtų. Gal net iki pavasario…

Atrodo, metus pradėsime rimtai galvodami, kaip užauginti kuo didesnį Gerų darbų kalną. Gal net iki Dangaus.

Direktorė Zita Reipienė