Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės lapkričio mėn. darbotvarkė.  

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

Seminaras "Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika"

5 d. 10.00 val. Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
2  Lopšelių-darželių direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. švietimo veiklos ir 2020 m. švietimo veiklos prioritetų 12 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė
3 Lopšelių-darželių direktorių dėl Alytaus regiono karjeros centro veiklos 29 d. 10.00 val. Užimtumo tarnyba prie LR SADM


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės  lapkričio mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

  Švietimo tarybos posėdis 

4 d. 15.30 val. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė
2 Dokumentų valdymo kursai  6, 7, 14 d. Alytaus kolegija