Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


 

Direktorės Zitos Reipienės kovo mėn. darbotvarkė. 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1 Direktorių pasitarimas dėl nacionalinio mokinių pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
 
1 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
2

Direktorių su Visuomenės sveikatos biuro direktore ir specialistėmis pasitarimas dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių metinių veiklos planų suderinimo ir aptarimo

4 d. 13 val. Rotušės a. 4, 201 kab.
3 Seminaro "Išmok jaustis gerai" mokymai 5 d. Alytaus Panemunės progimnazija
4

Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės formaliąsias švietimo magistrantūros studijas baigusių magistrantų trumpas baigiamųjų darbų pristatymas

21 d. 15 val. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla
5 Projekto Edukatoriai.lt konferencija  tikslinama Klaipėda


Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Romos Trakymienės kovo mėn. darbotvarkė

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1

„Mažųjų žaidynės 2019“ II etapas                     

21 d.                       Vidzgirio pagdrindinė mokykla       
2 Vitalijos Gražienės seminaras 22 d. Rotušės a. 4