Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius  2018 m.                   2018 m.   vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m. 2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) Eur
Direktorė 1 1049,31 1 1725,03
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 12 942,46 11 1041,46
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 873,18 3 1113,54
Auklėtojos padėjėja 9 539,32 9 633,95
Virėja 2 543,12 2 636,64