Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Darbuotojų skaičius                        Darbo stažas m.            2017 m.  III ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur    2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur
Direktorius 1 - 1027 1043,63
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 898 927,20
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 - 550 463,60
Vyriausiasis buhalteris 1 - 639 747,41
Logopedas 1 10-15 m. 635 733,44
Meninio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 708 759,28
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 572 539,61
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 626 635,42
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 2 10-15 m. 635 659
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 8 daugiau kaip 15 m. 659 671,33
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 644 692
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 1 daugiau kaip 15 m. 754 754
Auklėtojo padėjėjas 9 - 380 376,59
Virėjas 2 - 380 420,65
Einamojo remonto darbininkas 1 - 380 399,68
Kiemsargis 1 - 380 399,68
Valytoja skalbėja 1 - 380 399,68