Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Darbuotojų skaičius                        Darbo stažas m.            2018 m.  I ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur    2018 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur
Direktorius 1 - 1043 1043
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 927 927
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 - 463 610
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas 1 - 530 530
Logopedas 1 10-15 m. 733 733
Meninio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 759 759
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 539 539
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 635 635
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 2 10-15 m. 659 659
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 8 daugiau kaip 15 m. 671 671
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 daugiau kaip 15 m. 692 692
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 1 daugiau kaip 15 m. 754 754
Auklėtojo padėjėjas 9 - 380 419
Virėjas 2 - 420 420
Einamojo remonto darbininkas 0,5 - 200 200
Kiemsargis 1 - 399 399
Valytoja skalbėja 1 - 399 399