Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Įgyvendindami projektą „Judame. Augame. Sveikėjame“ (projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas) ieškome kuo įvairesnių, vaikus įtraukiančių, judėti motyvuojančių fizinio aktyvumo formų. Tikras atradimas – aktyvumo veiklos už lopšelio-darželio ribų kartu su bendraamžiais iš bendradarbiaujančių Putinų mikrorajono lopšelių-darželių. Šį atradimą atradome rugsėjo 30 dieną sudalyvavę Solidarumo bėgime 2021. Bėgome Panemunės progimnazijos stadione (ačiū direktorei Giedrei už galimybę), bėgimą organizavo fizinio ugdymo mokytojos Egidija ir Rita (plojimai joms, viskas buvo numatyta, viskas puikiai pavyko).

Bėgimą ne pirmus metus inicijuoja visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus. Siekiama, kad vaikai, dalyvaujantys bėgime, susirastų rėmėjų, kurie jų bėgimą įvertintų, paskatintų nors ir kuklia pinigine suma. Tokia fizinio aktyvumo veikla ne tik stiprina kūną, bet ir augina dvasią: moko empatijos, atjautos, nes būtina pasiruošimo bėgimui dalis – pokalbis su vaikais apie kitus vaikus. Tokius, kuriems daug ko trūksta ir kuriems galime padėti.

Suskaičiavome! Dalyvaudami bėgime (dalyvavo 8 grupių vaikai), surinkome  332,10 Eu paramos. Pagrindiniai mūsų vaikučių rėmėjai – tėveliai. AČIŪ. Visa parama išsiųsta organizacijai, lauksime gerų darbų ataskaitos (turėtų būti pavasarį).

Visiems vaikams, dalyvavusiems bėgime, buvo įteikti diplomai. Įteikiant kiekvienam vaikui akcentuota, kad jis tapo čempionu, nes padarė gerą darbą.

Taip ir dirbame didelius darbus, kol jie dar maži. Manot, kad lengva išsivesti apie 100 vaikų į neįprastą jiems vietą? Tikrai nelengva. Bet šitaip ir augame. Ačiū visoms mokytojoms, padėjėjoms, visoms darbuotojoms, kurios priėmė šį iššūkį ir buvo solidarios. Tai  pirmasis mūsų Solidarumo bėgimas. Labai tikime, kad bus daugiau.

Direktorė Zita Reipienė