Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


2022 m. gegužės 5 d. vyko sporto  projekto "Judame. Augame. Sveikėjame" veikla – Šeimų sporto šventė.

Šiuo projektu prisidedame prie visuomenės psichologinio, emocinio atsparumo didinimo daug dėmesio skiriant vaikų
psichologinei būklei. Taip pat prie visuomenės sveikatos gerinimo – visų pirma skatindami sveikatos tausojimą ir stiprinimą,
ugdydami atsakingą požiūrį į sveikatą, didindami vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą ir įsitraukimą į sporto veiklas.

#sportorėmimofondas 

Šventės akimirkų nuoroda –