Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Putinų mikrorajono lopšelių-darželių „Šaltinėlis”, „Vyturėlis”, „Putinėlis” ir „Obelėlė” įkvepiantis bendradarbiavimas jau davė ir toliau duoda gražių vaisių. Lopšeliai-darželiai kaip konsorciumas gavo „Erasmus” akreditaciją bendrojo ugdymo srityje ir tapo pirmosiomis akredituotomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis Alytuje (ir regione). 

„Erasmus” akreditacija – labai svarbus įstaigų kokybės bei strateginių tikslų įvertinimas, nes ji patvirtina, jog lopšeliai-darželiai atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgūs organizuoti kokybiškas mobilumo veiklas mokymosi tikslais ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų. Jos suteikimas reiškia, kad įstaigos pripažįstamos ilgalaikėje perspektyvoje kaip modernios, orientuotos į Europos Sąjungos švietimo prioritetus, kuriančios naujas ugdymo aplinkas, keliančios darbuotojų kvalifikaciją ir siekiančios plėtoti įstaigose tarptautiškumo dimensiją.

Lopšeliai-darželiai kaip konsorciumas turi bendrus tikslus bei siekius, bendrą strategiją siekti saugios ir sveikos, vaikų poreikius tenkinančios bei skatinančios veikti aplinkos, patirtinio ugdymo, kuriam pasirinkta STEAM ugdymo kryptis. „Erasmus“ akreditacijoje numatytos veiklos bus įrankis lopšelių-darželių mokytojams tobulinti STEAM ugdymą užtikrinant kokybišką darbuotojų profesinį tobulėjimą, semtis patirties tradicinę ugdomąją veiklą sėkmingai keisti į inovatyvias, turiningas, kryptingas patyrimines veiklas lauke.
„Erasmus“ akreditacija suteikia galimybę įstaigoms tvariai ir užtikrintai žvelgti į ateitį ir vykdyti ilgalaikes strategijas, sutelkiant dėmesį į tikslo siekimą, kokybę, įtrauktį. Įstaigų konsorciumas nuo šiol gali naudotis tokiais privalumais kaip supaprastinta tvarka mobilumų veikloms finansuoti, pastovus finansavimas naujoms veikloms ar bendradarbiavimui su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujų paraiškų, veiklų vykdymas sau priimtinu tempu, pilnai įsisavinant visą įgytą patirtį.

„Erasmus“ akreditacija – tai antras Putinų mikrorajono lopšelių-darželių žingsnis, ieškant galimybių mokytojams kelti kvalifikaciją įvairiose Europos šalyse. Pradžia – 2021 m. gruodžio mėn., kai lopšeliai-darželiai  „Šaltinėlis”, „Vyturėlis”, „Putinėlis” ir „Obelėlė”  pradėjo įgyvendinti pirmuosius „Erasmus“ projektus. Neabejojame, kad visi „Erasmus“ projektai padės siekti geresnės ikimokyklinio ugdymo kokybės, pagerins mokytojų anglų kalbos žinias, užaugins tvirtus pasitikėjimo savimi ir savo svajonėmis sparnus.  

Ieva Radzvilienė
projektinio darbo specialistė

Apie tai paskelbta https://alytus.lt/lt/naujienos/ 2022-02-15

 

SRF-logo_RGB_pagrindinis-02-scaled             logo Putinu[

Sporto rėmimo fondo lėšos – Putinų mikrorajono lopšelių-darželių projektui „Judame. Augame. Sveikėjame“

Siekti tikslo kartu tikrai buvo verta – Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ gavo finansavimą ir pasirašė sutartį su Sporto rėmimo fondu projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ įgyvendinimui! Net 90 procentų išlaidų bus finansuojama iš Sporto rėmimo fondo lėšų. Bendras projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ biudžetas – 53 084,56 Eur. Bendro projekto įgyvendinimą administruoja lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Projektų vadovė Simona Užkurė.

 

Bendradarbiaudami šiame projekte lopšeliai-darželiai siekia, kad visi vaikai, lankantys Putinų mikrorajono lopšelius-darželius, turėtų vienodas galimybes sportuoti, nepriklausomai nuo dabartinės įstaigų lauko aplinkos ir aprūpinimo priemonėmis. Projekto metu ne tik planuojama įsigyti daug sportinei veiklai reikalingų priemonių bei įrangos – futbolo, krepšinio, žolės riedulio inventoriaus, paspirtukų, balansinių dviratukų, saugos šalmų ir pan., bet ir pagerinti mokytojų kompetencijas organizuoti aktyvią fizinę veiklą bei sporto renginius. Mokytojai kels fizinio ugdymo organizavimo kompetencijas, vaikai, nepaisant jų šeimų finansinių galimybių, reguliariai dalyvaus fizinio aktyvumo pratybose su fizinio ugdymo pedagogais. Taip pat numatomi švietėjiški renginiai, pirmiausia tėvams, siekiant suteikti naudingos informacijos, labiau įtraukti įstaigų bendruomenių tėvus į ugdymo procesą. Įdomūs, įtraukiantys, visai šeimai skirti renginiai ir švietėjiška veikla suformuoja teigiamą požiūrį į aktyvią fizinę veiklą, skatina prisiimti atsakomybę už savo ir savo vaikų gerą savijautą, sveikatą.

Į projekto veiklas bus tiesiogiai įtraukti visi lopšelių-darželių „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ ugdytiniai. Ankstyvajame amžiuje judėjimas yra natūralus vaiko poreikis, tik tą poreikį suaugusieji – tėvai, auklėtojai – dažnai užslopina ramindami ir drausmindami: nebėgiokit, ramiau, pamažu, atsargiai… Suprantama, nes vaikai labai daug laiko leidžia patalpose. Užtikrinus saugų, įdomų, lavinantį, grūdinantį buvimą lauke, būtų stiprinama ne tik sveikata, bet ir intelektiniai, protiniai vaikų gebėjimai, nes jų vystymasis susijęs su aktyvia veikla.

 

Projekte taip pat bus skatinama savanorystė – organizuojant švietėjiškas sveikatinimo veiklas bendruomenėms, įtraukiant sporto lyderius.

 

Lopšeliai-darželiai „Vyturėlis“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Putinėlis“ turi ilgametes bendradarbiavimo tradicijas sporto ir sveikos gyvensenos ugdymo srityse. Nuoseklaus bendro darbo rezultatas – Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Judame. Augame. Sveikėjame“ ne tik suteiks vienodas starto galimybes vaikams, bet ir sustiprins šeimų bendruomeniškumo jausmą, nuties tiltus sėkmingam ugdymuisi mokykloje, įgalins augti, tobulėti visų ugdymo įstaigų bendruomenes.

Projektas „Judame. Augame. Sveikėjame“ startuoja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

PROJEKTO PRISTATYMAS VISUOMENEI

Sporto rėmimo fondo lėšos – Putinų mikrorajono lopšelių-darželių projektui „Judame. Augame. Sveikėjame“ | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt)

 

PROJEKTO VEIKLOS – RYTO MANKŠTA

nuoroda MANKŠTA – YouTube

 

PROJEKTO VEIKLOS -  FIZINIS UGDYMAS

vaizdo įrašo nuoroda -  Fizinis ugdymas – YouTube

 

ŽMOGUS SUKURTAS JUDĖTI. KĄ DARYT?

      2021-2022 metais keturi Alytaus miesto Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai – „Obelėlė“, „Putinėlis“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“ įgyvendina sporto projektą „Judame. Augame. Sveikėjame“. Projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas.

2021 metų lapkričio 11 dieną prasidėjo nauja projekto veikla – sveikatinimo paskaitų ciklas lopšelių-darželių bendruomenėms. Pirmoji paskaita – „Žmogus sukurtas judėti. Ką daryt?“

Gydomojo judesio specialistė Gerda Vencevičiūtė-Danilevičienė kalbėjo apie prigimtinį vaiko poreikį judėti. Remdamasi žmogaus fiziologija priminė, kas vyksta žmogaus organizme, kai jis nepakankamai juda, koks yra fizinio aktyvumo ir žmogaus savijautos ryšys. Lektorė kvietė nuo pat ikimokyklinio amžiaus ugdyti teisingus vaikų įpročius. Tokio amžiaus vaikai turi kasdien būti fiziškai aktyvūs bent 2-3 valandas, teisinga, kad vaikų fizinis aktyvumas yra ne tik ugdytojų, bet ir tėvų rūpestis, nes tėtis, mama, kaip bežiūrėsi, vis tiek yra patys svarbiausi žmonės vaiko gyvenime ir jų pavyzdys yra pats paveikiausias. 

 Ugdytojų rūpestis – kaip skatinti vaikų judrumą ugdymo įstaigose, kaip sportuoti, kad ši veikla įkvėptų gyvenimo džiaugsmą. 

  Visiems svarbi išvada: jei norime auginti savimi pasitikinčius, gebančius prisitaikyti besikeičiančiame gyvenime, drąsiai priimančius iššūkius, pozityviai mąstančius, sveikus vaikus, turime  rūpintis jų fiziniu aktyvumu. Tam, beje, daug dėmesio skiria visos aktyviosios projekto „Judame. Augame. Sveikėjame“ veiklos.

Lektorė Gerda Danilevičienė paskaitą skaitė savanorystės pagrindais. AČIŪ jai. Smagu, kad dalyvauti paskaitoje ir išgirsti naudingos informacijos panorėjo – užsiregistravo 200 klausytojų.

Keletas atsiliepimų apie paskaitą. „Lyg ir žinomi dalykai, bet taip aiškiai, taip konkrečiai, taip įtaigiai išdėstyti.“ (Rimutė C.). „Labai reikalinga informacija. Niekada nepagalvojau apie fizinio aktyvumo ir smegenų neuronų tokį glaudų ryšį.“ (Roma L.).  „Na geras. Tai išeitų, kad jei nori, kad vaikas gerai mokytųsi, būtų motyvuotas, turi ne daugiau prie knygų ar „kompo“ sėdėti, o lakstyti, žaisti ir kitaip dūkti lauke?“ (Miglė B.).

Kita sveikatinimo paskaitų ciklo paskaita planuojama 2021 metų gruodžio mėnesį.

Direktorė Zita Reipienė

 

Gruodžio 15 d. 19 val. vyko lopšelio-darželio "Šaltinėlis" organizuota SRF projekto  paskaita „Vaikų fizinis aktyvumas“ darželių bendruomenėms. 
Paskaitą vedė darželių fizinio ugdymo pedagogės Egidija Paužuolienė ir Rita Sulžickienė. Abi lektorės šiuo metu veda fizinio aktyvumo užsiėmimus vaikams Alytaus lopšeliuose – darželiuose „Obelėlė“, „Putinėlis“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“. Paskaitos metu buvo dalijamasi akimirkomis iš užsiėmimų, kalbama apie tai, kuo įvairios judriosios veiklos svarbios augančiam organizmui, kaip prie sveiko vaiko augimo gali ir turi prisidėti pedagogai, tėvai, kiti ugdytojai. Paskaitos pabaigoje laukė intriga – bendruomenės buvo pakviestos sudalyvauti sveikatos stiprinimo veiklų konkurse.
12-15 12-15-2
 

Sausio 12 d. 19 val. vyko lopšelio-darželio "Obelėlė" organizuota nuotolinė Sporto rėmimo fondo projekto „Augame. Judame. Sveikėjame.“  paskaita apie vaikų mitybą ir dantukų priežiūrą.„Sveika mityba – sveiki dantukai“.  Apie dantukų saugojimą, burnos higieną  kalbėjo lektorė Ernesta Kučinskienė.  Apie sveiką maistą, valgiaraščių sudarymą lopšeliuose-darželiuose kalbėjo  Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistė Indrė Jasionienė.

Dalijamės gautais siužetais ir dėkojame Bautronių, Gudaičių, Petraškų šeimoms.

https://youtu.be/OXUTya9_2cc - BAUTRONIŲ ŠEIMA.

https://youtu.be/KKDj8jpFtqs - PETRAŠKŲ ŠEIMA.

 

– GUDAIČIŲ ŠEIMA.

Sporto projekto įgyvendinimo darbo grupė sportuoja smagiai ir linksmai. Aktyvi fizinė veikla – ryto mankšta – stiprus motyvas visai bendruomenei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vasario mėnesį lopšelio-darželio „Vyturėlis” Parodų rankovėje nauja paroda – „Ei, žiema, paišdykaukim!“ Paroda radosi iš senų žiemos vaizdų fotonuotraukų į jas žvilgtelėjus nauju žvilgsniu. Ir įdomu, ir taupu, ir išmoninga, ir tvaru… 

Idėjos autorės – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Odeta Pupštienė ir Marytė Glušauskaitė. Dalyviai – visi vyturėliukai ir jų mokytojos.

Itin smagu, kad kiekviena nauja paroda kaskart tampa ir nauja edukacine erdve. Šįkart čia galima ateiti kaip į paveikslų galeriją ir pasigrožėti šedevrais, išsirinkti labiausiai patinkantį kūrinį ir jį pakomentuoti draugams, atpažinti savo darbą, net pabūti parodos kuratore ir pristatyti parodą grupei žiūrovų.

Ačiū visiems už pastangas matyti kūrybiškiau, gyventi tvariau…

Direktorė Zita Reipienė

Didžiosios metų šventės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje – kaskart ir džiaugsmas, ir nerimas, ir iššūkis, ir galvosūkis…Ką organizuoti, kaip švęsti, kad mažieji ugdytiniai kuo labiau pasijustų šventės kūrėjais.

2021 metų šv. Kalėdas pasitikome skaičiuodami kiekvienos Advento dienos gerus darbelius, puošdami grupių erdves, gamindami žaisliukus Didžiajai eglei papuošti, kurdami Advento kelią, laukdami Kalėdų senelio…

Jeigu visus renginius įsivaizduotume kaip išpuoštą Kalėdų eglutę, tai jos viršūnėj spindinti karūna greičiausiai būtų  darbuotojų kurtas ir visiems dovanotas kalėdinis spektaklis apie bobutės, ožiuko, miško žvėrelių draugystę ir pagalbą vilkui. Buvo suvaidinti net aštuoni premjeriniai spektakliai.

Spektaklio autorė ir režisierė – meninio ugdymo mokytoja Milda Z. Holivudinė aktorių komanda – mokytojos  Elena A., Malvina M., Virginija G., Aušra A., Linutė R., Elvyra V., Zita A., Zita V., Nijolė Ž., Odeta P., mokytojos padėjėja Jurgita J. (Gal verta pavasarį „Vyturėlyje“ atidaryti Žvaigždžių alėją?).

„Labai pagavios, talentingos aktorės,“ – džiaugėsi spektaklio autorė.

„Nuostabu vaidinti savo vaikams, matyti jų reakcijas, žinoti, kad vaidinimą pamatys, kartu su žvėreliais šoks, dainuos visi vaikai – nuo mažulių iki priešmokyklinukų“, -  geromis emocijomis „taškėsi“ aktorės.

Tiesa, reikėjo skirti papildomo laiko repeticijoms, kostiumų gaminimui, pagaliau ir vaidinimams. Bet už viską su kaupu atlygina vaikų juokas, aktyvus dalyvavimas ir jų išsinešama pamoka – net senas, leisgyvis vilkas nusipelno atjautos, rūpesčio ir draugiškumo. („Vilkas kurčias, senas, žlibas, nusišėręs ir nuplikęs. Lai gyvena sau ramiai, – būkite visi draugai“.)

 Na tikrai Kalėdos – stebuklų metas.  Belieka tikėti, kad maži stebuklai vyksta kiekvieną dieną ir… juos kurti.

Direktorė Zita Reipienė

Jau trečius metus  lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ įgyvendinamas projektas „Išmok jaustis gerai“. Vienas iš projekto tikslų – mokytis kiekvienam bendruomenės nariui prisiimti atsakomybę už savo savijautą ir drauge  kurti gerą psichologinį-emocinį klimatą savo aplinkoje.

Viena iš projekto veiklų 2021 metais – „Advento kelias“. Vaikai nuo pat Advento pradžios „Parodų rankovėje“ vis kažką pataisydami, pridėdami kūrė medžiaginį kelią iš namų, medžių, pėdučių, žibintų…(Beje, kūrybai buvo naudojamos antrinės žaliavos).

Suaugę bendruomenės nariai buvo kviečiami apsidairyt aplinkui, pamatyt, kam labiausiai reikia mano/tavo gero darbo ir imtis veiklos – gerų darbų darymo.  Advento metu padarytą gerą darbą įvardinti – užrašyti ir įmesti į Baltąjį namelį. Motyvacija?

Visose mūsų gyvenimo (ir net negyvenimo) situacijose mums gali padėti TIK-ĖJIMAS.

Nes tik eidami = judėdami = keisdamiesi turime šansą paaugti.

Nes ne dėl ko kito, o kad augtume = tobulėtume = artėtume prie dieviškumo mums ir duota gyventi šioj žemėj.

Geras darbas, daromas  galvojant apie kitą, galbūt nuskriaustą, stokojantį, – kad labiau pajaustume, kaip esame apdovanoti.

Kad nušvistume dėkingumu – tiek daug turim ir tiek daug galim.

Tai nuostabi Kalėdų dovana sau. Pasidalintas = padaugintas gerumas. Mažas žingsnelis dieviškumo link.

Kūčių išvakarėse po darbų, prie arbatos puodelio, dėkodami vieni kitiems už praėjusius metus dalyvavome Gerų darbų kalno skaitymuose – kiekvienas perskaitėme po gerą darbą.

Padėjau rūpintis benamiu katinu. Iškepiau pyragą ir nunešiau vienišai kaimynei senutei. Surinkau krūvą gerų vaikiškų drabužėlių ir nuvežiau į Tiko Tiksą. Savanoriauju įstaigoje vesdama ryto mankštą.  Nupirkau siūlų iš moters, kurios parduotuvę apvogė. Paaukojau „Maltiečių sriubai“. Paaukoju kiekvienam vargšui, prašančiam išmaldos. Neatlygintinai vaidinu kalėdiniame spektaklyje vaikams. Esu kraujo donorė…

Gal ne tokio didumo darbų kalnas, kad pasilypėjus būtų ranka pasiekiamas Dangus, bet auginantis, skatinantis mąstyti, kas man yra geras darbas.

Mano Advento kelio akmenėlis?

Šalikelėj gruodžio šalty nežinia kaip pražydus baltutėlė gėlė?

Be abejo, kiekvienas iš mūsų galim pasistengti, kad ji kuo ilgiau žydėtų. Gal net iki pavasario…

Atrodo, metus pradėsime rimtai galvodami, kaip užauginti kuo didesnį Gerų darbų kalną. Gal net iki Dangaus.

Direktorė Zita Reipienė

Įgyvendindami projektą „Judame. Augame. Sveikėjame“ (projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas) ieškome kuo įvairesnių, vaikus įtraukiančių, judėti motyvuojančių fizinio aktyvumo formų. Tikras atradimas – aktyvumo veiklos už lopšelio-darželio ribų kartu su bendraamžiais iš bendradarbiaujančių Putinų mikrorajono lopšelių-darželių. Šį atradimą atradome rugsėjo 30 dieną sudalyvavę Solidarumo bėgime 2021. Bėgome Panemunės progimnazijos stadione (ačiū direktorei Giedrei už galimybę), bėgimą organizavo fizinio ugdymo mokytojos Egidija ir Rita (plojimai joms, viskas buvo numatyta, viskas puikiai pavyko).

Bėgimą ne pirmus metus inicijuoja visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus. Siekiama, kad vaikai, dalyvaujantys bėgime, susirastų rėmėjų, kurie jų bėgimą įvertintų, paskatintų nors ir kuklia pinigine suma. Tokia fizinio aktyvumo veikla ne tik stiprina kūną, bet ir augina dvasią: moko empatijos, atjautos, nes būtina pasiruošimo bėgimui dalis – pokalbis su vaikais apie kitus vaikus. Tokius, kuriems daug ko trūksta ir kuriems galime padėti.

Suskaičiavome! Dalyvaudami bėgime (dalyvavo 8 grupių vaikai), surinkome  332,10 Eu paramos. Pagrindiniai mūsų vaikučių rėmėjai – tėveliai. AČIŪ. Visa parama išsiųsta organizacijai, lauksime gerų darbų ataskaitos (turėtų būti pavasarį).

Visiems vaikams, dalyvavusiems bėgime, buvo įteikti diplomai. Įteikiant kiekvienam vaikui akcentuota, kad jis tapo čempionu, nes padarė gerą darbą.

Taip ir dirbame didelius darbus, kol jie dar maži. Manot, kad lengva išsivesti apie 100 vaikų į neįprastą jiems vietą? Tikrai nelengva. Bet šitaip ir augame. Ačiū visoms mokytojoms, padėjėjoms, visoms darbuotojoms, kurios priėmė šį iššūkį ir buvo solidarios. Tai  pirmasis mūsų Solidarumo bėgimas. Labai tikime, kad bus daugiau.

Direktorė Zita Reipienė

ETWINNING PROJEKTAS "ŠVIESOS IR TAMSOS  ŽAIDIMAI" vykdomas nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.

Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Kareskevičienė

Plačiau apie projektą      etwinning projektas

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ organizuoja respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų STEAM darbų projektą – parodą „RUDENS GĖRYBĖS“. 

Koordinatorė – Elena Astrauskienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Projekto nuostatai     Projektas – paroda.docx

Projekte dalyvavvusių mokytojų STEAM veiklos. Ačiū už dalyvavimą, pasidalijimą veiklomis. PAŽYMA

ALYTAUS VYTURĖLIS – ANGELĖS ALYTAUS VYTURĖLIS – BIRUTĖS ALYTAUS VYTURĖLIS – DAIVOS ALYTAUS VYTURĖLIS – JURGITOS ALYTAUS VYTURĖLIS – ZITOS

KAUNO PUŠYNĖLIS – DAIVOS GRYBAI KĖDAINIŲ ŽILVITIS -PAULINOS KLAIPĖDOS INKARĖLIS -OBUOLIAI OBUOLIUKAI KLAIPĖDOS VYTURĖLIS – DANUTĖS IR VILMOS KLAIPĖDOS ŽIOGELIS – DONATOS KLAIPĖDOS ŽIOGELIS – GINTARĖ KRETINGOS ĄŽUOLIUKAS -AGNĖ

PANEVĖŽIO JŪRATĖ – ERNESTOS KAŠTONAI PANEVĖŽIO VAIKYSTĖ – OBUOLYS PLUNGĖS SAULUTĖ – OBUOLIUKAI RADVILIŠKIO EGLUTĖ-LAIMUTĖS VORIUKAI RASEINIŲ LIEPAITĖ – GRYBAI ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJA – JUSTĖS ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJA – VIKTORIJOS ŠIAULIŲ r. GINKŪNŲ S. ir V. ZUBROVŲ PROGIMNAZIJA ŠILUTĖS PUŠELĖ – LORETOS TAURAGĖS PUŠELĖ – VIDA

VILNIAUS SAKALĖLIS – RŪTOS IR REGINOS VILNIAUS ŽIBURĖLIS – BEATA IR ERNESTA