Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Puikios žinios! Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ gavo Erasmus+ finansavimą projektui „Mokomės lauke, veikiame drauge“. 🙂
Projektu siekiame sustiprinti darbuotojų kompetencijas, įgyvendinant gamtamokslinius projektus vaikams ir įveiklinti lauko erdves. Siekiant šių veiklų numatyta dalyvauti: darželių darbo lauke stebėjime Ispanijoje, kvalifikacijos kėlimo kursuose Italijoje ir Suomijoje.
Tikimasi, kad naujos žinios apie emocinio intelekto ugdymą gamtoje, nauji švietimo aplinkos ir emocinės gerovės kūrimo įgūdžiai dar labiau didins mobilumo dalyvių kompetenciją ir norą pasitelkti kuo įvairesnes ugdymo formas.
Erasmus-plius logo