Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Balandžio 20-21 dienomis Druskininkuose vyko respublikinė konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje?“ Konferencijoje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Angelė Narkunienė, kurios pristatė stendinį pranešimą “Ilgalaikis projektas “Išmok jaustis geriau”.

Konferencijos organizatoriai – Alytaus lopšelių-darželių “Šaltinėlis” ir “Volungėlė” komandoms.