Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Buvo, pavyko, norėsim ir kitais metais. Taip galima vertinti trečiąją Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių sporto šventę, įvykusią lapkričio 14 dieną. 2019 metų šventės naujiena ir svarbus augimo (tvarumo?) rodiklis – prie keturių Putinų mikrorajono lopšelių-darželių („Obelėlės“, „Putinėlio“, „Šaltinėlio“ ir „Vyturėlio“) – prisijungę Panemunės progimnazijos priešmokyklinukai. Taigi, su prasmingu šūkiu  „Sportas – sveikata, tad sportuokim visada“ vykusioje šventėje dalyvavo apie 120 vaikų (7  priešmokyklinio ugdymo grupės), kuriems veiklas organizavo, kuriuos atlydėjo, globojo, drąsino, svetingai priėmė  apie 30 suaugusių žmonių – pedagogių, auklėtojų padėjėjų, meninio ugdymo pedagogių, sveikatos priežiūros specialisčių, švietimo įstaigų vadovių, kitų darbuotojų.

Už iniciatyvą ir neblėstantį entuziazmą ačiū lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ administracijai, už įdomias rungtis -  Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistėms, už talpią erdvę, saugumą – Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai, už komandines dovanas – visų ugdymo įstaigų direktorėms. Specialus AČIŪ auklėtojai Angelei (lopšelis-darželis „Šaltinėlis“) už spalvingą Klouną, džiuginusį ne mažiau kaip pati įdomiausia rungtis – šliuožimas tuneliu-gyvate.

Tikslas, kurį įgyvendinome? Rezultatai, kurių pasiekėme? Kiekvienas, dalyvavęs šventėje, galėjo pasidžiaugti – valio, mes laimėjom!  Visų lopšelių-darželių priešmokyklinukai tą dieną tikrai norėjo pietų miegelio. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės tame renginyje tikrai pamatė, kokius vaikų fizinio aktyvumo gebėjimus reikėtų stiprinti.  O pasitvirtinimas, kad draugauti, bendradarbiauti yra gerokai smagiau ir sveikiau negu konkuruoti  – juk  irgi vertas dėmesio?

Zita Reipienė, direktorė