Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Gražiausios spalvos turi

Rast vietą sau širdy.

O širdyje lietuvio

Brangiausios spalvos trys.

                                       (K. Vasiliauskas)

Švęsti Valstybės atkūrimo šventės –  Vasario 16-osios „Vyturėlio“ ugdytiniai, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų drabužiais, vasario 15 dieną rinkosi į spalvingą rytmetį „Kelionė po Lietuvą“. Prisiminę Prezidentės žodžius „švęsk linksmai ir išradingai“ leidosi į nuotaikingą kelionę po gimtąjį kraštą. Laisvas  Lietuvos katinas Visažinis su savo bičiuliais Smalsute ir Gudručiu, padedami grupių vaikučių, keliavo pėsti, plaukė valtimi, jojo arkliukais, važiavo dviratukais, traukinuku, skrido lėktuvu lankydami visus Lietuvos regionus, didžiausius miestus, klausydamiesi skambių dainų, įvairių šnektų, šnektelių. Nuoširdus vaikų bendravimas, domėjimasis valstybės simboliais, jos praeitimi ir dabartimi – tai pati didžiausia vertybė. Net mažas vaikas gali suprasti, kad valstybę kuriame MES, o sukuriame tokią,  kokios esame verti. Nuo mažų dienų pažinę savo kraštą, pajutę jo grožį, išmoksim  mylėti  žmones, didžiuotis savo valstybe.

Malvina Miškelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė