Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Vasara – atostogų metas, tad yra laiko atsigręžti į praėjusius mokslo metus ir pasidžiaugti, kiek naudingų, ugdančių ir motyvuojančių veiklų įvykdėme kartu su savo Erasmus+ akreditacijos konsorciumo partneriais, Alytaus Putinų mikrorajono lopšeliais darželiais „Šaltinėlis”, „Vyturėlis“, „Obelėlė“ ir „Putinėlis“. Pernai gauta Erasmus+ akreditacija mūsų konsorciumui užtikrino, kad iki 2027 metų įstaigos pripažįstamos ilgalaikėje perspektyvoje kaip modernios, orientuotos į Europos Sąjungos švietimo prioritetus, kuriančios naujas ugdymo aplinkas, keliančios darbuotojų kvalifikaciją ir siekiančios plėtoti įstaigose tarptautiškumo dimensiją. Lopšeliai-darželiai, kaip konsorciumas, išsikėlė bendrus tikslus bei siekius, sukūrė bendrą strategiją. Tai saugios ir sveikos, vaikų poreikius tenkinančios bei skatinančios veikti aplinkos kūrimas, patirtinio ugdymo, kuriam pasirinkta STEAM ugdymo kryptis stiprinimas bei ekologiškos, tvarios aplinkos kūrimas.

Praėjusiais mokslo metais iš visų keturių ugdymo įstaigų į mokymo kursus ir darbo stebėjimo veiklas buvo išvykę 24 mokytojai. Toks bendradarbiavimas ir bendros veiklos Erasmus+ kursuose užtikrino platesnį ir gilesnį mokytojų mokymosi rezultatų poveikį kiekvienam iš darželių. Be to, galime pasidžiaugti ir užsimezgusiomis draugystėmis bei bendradarbiavimu tarp skirtingų darželių mokytojų.

Dvi mokytojos iš „Putinėlio“ ir „Šaltinėlio“ dalyvavo Erasmus+ projekto darbo stebėjimo veikloje Airijoje, Galvėjuje esančiame lauko darželyje, kur vėsus ir permainingas klimatas nėra kliūtis vaikams būti lauke visą dieną – nuo ryto iki vakaro. Dar dvi mokytojos iš „Obelėlės“ ir „Vyturėlio“ vyko į Čekiją, Brno miestą, kuriame lankė net ne vieną darželį, taigi pasisėmė įvairialypės patirties, galėjo palyginti lietuviško ir čekiško darželio aplinkas, ugdymo metodus, kurie, anot mokytojų, yra ganėtinai panašūs.

Į kursus Maljorkoje išvykę darželių vadovės mokėsi apie darbuotojų streso mažinimo veiklas, perdegimo prevenciją, atsipalaidavimo praktikas. Net šešiolika mokytojų mišriomis komandomis iš visų keturių konsorciumo darželių vyko į mokymo kursus Barselonoje, Malagoje ir Florencijoje. Kaip ekonomiškai sukurti tvarią, ugdančią ir įtraukią aplinką savo ugdytiniams, kaip mes savo elgesiu veikiame gamtą, kokį ekologinį poveikį patiria Žemė ir kaip galime jį sumažinti pakeitę savo požiūrį į kasdienį vartojimą, kaip į ugdymą integruoti daugiau kūrybiškumo, inovatyvumo ir projektinės veiklos – tokiomis temomis mokytojos tobulėjo kursuose, o vėliau savo patirtį perdavė ir kolegialiojo bendradarbiavimo veiklose darželiuose.

Džiaugiamės pirmųjų Erasmus+ akreditacijos metų rezultatais, tačiau jau nekantraujame pradėti antruosius, kurių metu jau esame suplanavę darbo stebėjimo veiklas Čekijoje, Estijoje ir Italijoje net šešiolikai mokytojų iš visų keturių konsorciumo darželių. Be to, į kursus išvyks trylika mokytojų kelti savo kompetencijas STEAM, ekologijos ir tarptautiškumo temomis.

Sutikite, motyvuotas ir besimokantis mokytojas yra geras mokytojas. Gal net geriausias.

Projektinio darbo specialistė Ieva Radzvilienė

https://www.alytus.lt/lt/naujienos/erasmus-akreditacijos-veiklos-rezultatai-ir-dziuginantys-ir-motyvuojantys