Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: +370 315 72 920;
        +370 315 72 921;
        +370 315 64 167;

El. p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


admin

1 2 3 18

2023 m. spalio 12 – gruodžio 31 d.  buvo vykdomas eTwinning projektas ,,Smagu būti lauke“, kuris 2024 m. birželio mėn. įvertintas eTwinning nacionaliniu kokybės ženkleliu.

Projekto organizatoriai:

Odeta Pupštienė (Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Lietuva),

Kateřina Koudelová ( Mateřská škola Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, Česká republika)

Dalyvavo 46 mokytojai iš: Lietuvos (40), Graikijos (3), Čekijos Respublikos (1), Turkijos (1), Rumunijos (1).

Projekto tikslas – skatinti žaisti ir kūrybiškai veikti lauke.

Projekto uždaviniai:

 Stebėti, tyrinėti, lyginti, pažinti lauko erdves, atrasti naujų veiklų lauke galimybes;

–  Skatinti vaikų kūrybinę laisvę, iniciatyvumą, pasidalinimą įspūdžiais, idėjomis;

–  Įgyvendinti kūrybinius sumanymus, naudojant tik gamtinę medžiagą ir/ar pakartotinio panaudojimo medžiagas bei gamtinės aplinkos privalumus;

–  Dalintis kūrybine patirtimi.

Leisti laiką lauke yra labai smagu. Projekto metu leisdami laiką lauke, vaikai atrado savo vietą gamtoje bei savo santyki su ja: jie žaidė, mokėsi, tyrinėjo, eksperimentavo ir t.t. Praleistas laikas lauke sudarė vaikams puikias sąlygas atsipalaiduoti, „išsikrauti“. Lauko erdvė leido patenkinti tokius paprastus, tačiau labai svarbius vaiko poreikius: lipti, šokti, bėgti, suptis, rėkti, voliotis, slėptis ir dar daug daug kitų. Leisdami laiką lauke vaikai pajuto laisvės, nuotykių, rizikos, eksperimentų ir…tiesiog VAIKYSTĖS skonį!

Projekto „Sveikata visus metus 2024“ organizatorius – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti visapusišką sveikatos sampratos
suvokimą, išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir
kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Mūsų darželyje projektą vykdo ikimokyklinio ugdymo “Voveriukų” grupė. Mokytojos Daiva ir Jurgita O.

Saulėgrąža – Saulės gėlė.

Ne tik todėl, kad labai panaši į Saulę, bet ir todėl, kad Saulės šilumos ir šviesos šiam augalui reikia labai daug – nuo 6 iki 8 valandų per dieną. Saulėgrąžos labai įdomiai elgiasi. Žiedų pumpurai ir jauni žiedai rytais yra nukreipti į rytus ir dienos metu juda paskui Saulę. (Tai vadinama heliotropizmu). tačiau sėklų augimo metu žiedai pasunkėja, stiebai sustingsta ir subrendusių žiedų galvutės paprastai lieka nukreiptos į rytus – į Saulės tekėjimą.

Mūsų lopšelis-darželis “Vyturėlis” yra Saulės darželis. Ne tik todėl, kad mūsų simbolinė spalva oranžinė – labai artima Saulės spalvai. Ir todėl, kad mūsų pavadinimo paukštis – vyturys, vyturėlis – yra pavasario – saulės, šviesos, gyvybės sugrįžimo simbolis. Todėl mes ir dalyvaujame  iniciatyvoje „Nuspalvinkime Lietuvą saulėgrąžų žiedais“, palaikydami ukrainiečių tautos kovą už laisvę, linkėdami, kad į jų žemę sugrįžtų saulė, šviesa, viltis, kad Ukrainos laukuose žydėtų daugybė Saulių – saulėgrąžų.

Gegužės 13 d. priešmokyklinio ugdymo “Boružėlių” grupės vaikai pasėjo saulėgrąžų sėklytes, kurias atsiuntė SDG,  į daržą. Nekantriai lauksime jų žiedų!

 

 

Priešmokyklinio ugdymo “Smalsučių” grupės ugdytiniai įgyvendino tarptautinę emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą “Zipio draugai”.
Mokytoja Malvina Miškelienė kantriai mokė geriau pažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, susidraugauti ir saugoti draugystę, spręsti konfliktus ir įvairias problemas, prašyti pagalbos ir padėti kitiems, išgyventi pasikeitimus ir netektis.
Tikime, kad vaikams, išmokusiems įveikti kasdieninius sunkumus, lengviau seksis susidoroti su kebliomis bei kritinėmis situacijomis mokykloje.

Europos diena – gegužės 9-oji. Šiais metais Lietuvos narystei Europos Sąjungoje – 20 metų!

Alytaus miesto priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo renginyje  Europos dienai paminėti “Europa – čia” prie Dailidės ežerėlio, kurį organizavo Alytaus lopšelis-darželis “Girinukas”, bendradarbiaujant su EUROPE DIRECT Alytus centru.  Mūsų darželiui  žaismingai ir kūrybiškai atstovavo “Boružėlių” grupės komanda, kuriai teko plačiau pasidomėti Vengrija, paruošti apie šią šalį plakatą. 🇭🇺

 

Gegužės 5-10 dienomis dvi “Vyturėlio” darbuotojos – mokytoja Marytė ir direktorė Zita, bendradarbiaudamos ir bendraudamos su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Kroatijos, Vengrijos, Ispanijos, Vokietijos domisi Suomijos vaikų ugdymo lauke ypatumais, žinoma, ir Suomijos švietimo sistema. Ne paslaptis, kad visos mokyklos Suomijoje yra geros. Kodėl? Kad visi vaikai mokytųsi gerose mokyklose. 🙂
Tai Erasmus+ projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” mobilumas Suomijoje, Helsinkyje. 🇫🇮
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos projektų lėšomis.

#ERASMUS

 Baigtas įgyvendinti Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektas

Alytaus miesto savivaldybė kartu su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendino Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektą. Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas ir Alytaus miesto savivaldybė. Bendra projekto vertė – 196 854,00 Eur, iš jų 175771,00 Eur paramos lėšos, 21 083,08 Eur – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto metu 30 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų buvo aprūpinti priemonėmis, skirtomis psichinės sveikatos problemų prevencijai ir stiprinimui: nauja literatūra (psichologinės savipagalbos knygomis vaikams ir jaunimui, teorinėmis ir metodinėmis knygomis specialistams, specializuotomis psichikos sveikatos knygelėmis ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams), moderniomis ir inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis, žaidimais, specializuota įranga  ir kt.

Naudojant naujas priemones, visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, teikia tiek individualias konsultacijas, tiek veda grupinius užsiėmimus įstaigos bendruomenei. Kviečiame išbandyti ir naudotis jų paslaugomis.

Informaciją parengė Vilmantas Pajada, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas.

2024 metų gegužės 3 d.

Labai labai gražus penktadienis!

Alytaus lopšelyje-darželyje “Vyturėlis” vykęs seminaras “Projektinio ugdymo patirtys: ieškojimai, atradimai, pamokos” (programos vadovė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Pupštienė) tapo ir bendradarbiaujančių “Vyturėlių” – Birštono ir Alytaus – naujų galimybių susitikimu.

Seminaro tikslas – pasidalinti gerąją patirtimi, organizuojant ugdymą lauke.

Uždaviniai:

Pateikti ugdymo įžvalgas ir akcentus, įgalinančius vaikus  pasitikėti, lanksčiai mąstyti, kūrybiškai veikti ir prasmingai dalyvauti ugdomosiose veiklose.

Pristatyti ugdymo kontekstus, orientuotus į vaiko gebėjimą išreikšti jausmus, mintis ir komunikacinius gebėjimus.

Pasidalinti inovatyvių ugdymo būdų praktika.

Alytaus “Vyturėlio” mokytojos įvairiomis formomis (stendiniai pranešimai, skaidrių pranešimai, praktinės veiklos lauke) pristatė gamtamokslinius projektus, įgyvendintus 2023-2024 mokslo metais. Tai Erasmus projekto “Mokomės lauke, veikiame drauge” viena iš veiklų.

Svečiai iš Birštono “Vyturėlio”, Alytaus miesto lopšelių-darželių patvirtino, kad puiki veikla: lauko erdvės sukurtos vaikams, jos paprastos, bet įtraukiančios, kuriamos tėvelių pagalba, suteikiančios erdvės įvairiems vaikų gebėjimams skleistis. Mokytojų nuomonei paantrino Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Laima Kairienė, akcentavusi bendradarbiavimo kuriamą vertę, atkreipusi dėmesį, kad Alytaus “Vyturėlio” lauko erdvėse labai daug meilės, dėmesio kiekvienam vaikui, jo individualumui.

Direktorė Zita Reipienė kalbėjo apie bendradarbiavimo kuriamą vertę – atsirandantį vertybiškumo lygmenį. Kai su kolegomis dalijamės ne tik stiprybėmis, bet ir nepritekliais, trūkumais, atsiveria erdvė empatijai, geranoriškumui, besąlygiškam pasitikėjimui. Taip iš funkcijų vykdytojų tampama žmonėmis – asmenybėmis. Būtent tokių mokytojų – asmenybių žodžius, veiksmus, veiklas vaikai seka degančiomis akimis.

Gamtamokslinių projektų veiklas Alytaus “Vyturėlyje” koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė, o super lauko įvertinimo vertas kiemas – visos bendruomenės rūpestis.

Ačiū.

Direktorė Zita Reipienė

 

Erasmus+ konsorciumo projekto veikla – mokytojų darbo stebėjimo vizitas mūsų lopšelyje-darželuje.

“Kokie aktyvūs, smalsūs, draugiški jūsų vaikai”, – žavėjosi visos keturios mokytojos – mūsų viešnios iš Estijos, Tartu privataus lopšelio- darželio. Suprantama, kodėl. Vaikai, veikdami lauke, įtraukė jas į savo žaidimus, kitas veiklas, dovanojo gėlių, kalbino. O mes sakome: svečiai iš įvairių Europos šalių “Vyturėlyje” – jau įprasta. Nesakome, kad kasdieniška, nes nuoširdžiai dalindamiesi savo patirtimis, visada bent truputėlį paaugame.

O tokia patirtis – visada šventė.

1 2 3 18