Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Darbuotojų skaičius                        Darbo stažas m.            2016 m. vidutinis mėnesinis bruto Eur    2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur
Direktorius 1 - 1027 1027
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 898 899
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 - 550 474
Vyriausiasis buhalteris 1 - 639 653
Logopedas 1 10-15 m. 635 642
Meninio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 708 708
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 572 572
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 626 626
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 2 10-15 m. 635 635
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 8 daugiau kaip 15 m. 659 666
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 644 692
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 1 daugiau kaip 15 m. 754 754
Auklėtojo padėjėjas 9 - 380 380
Virėjas 2 - 380 380
Einamojo remonto darbininkas 1 - 380 380
Kiemsargis 1 - 380 380
Valytoja skalbėja 1 - 380 380