Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Darbuotojų skaičius     Darbo stažas m.            2015 m. vidutinis mėnesinis bruto Eur    2016 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto Eur
Direktorius 1 - 1018 1027
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 890 898
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 - 550 474
Vyriausiasis buhalteris 1 - 639 639
Logopedas 1 10-15 m. 615 635
Meninio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 667 708
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 532 572
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 iki 10 m. 532 626
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 2 10-15 m. 590 635
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 8 daugiau kaip 15 m. 613 659
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 daugiau kaip 15 m. 644 692
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 1 daugiau kaip 15 m. 734 754
Auklėtojo padėjėjas 9 - 325 380
Virėjas 2 - 325 380
Einamojo remonto darbininkas 1 - 325 380
Kiemsargis 1 - 325 380
Valytoja skalbėja 1 - 325 380