Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


PEDAGOGAI

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS  SPECIALYBĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 JURGITA ALMONAITIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 ELENA ASTRAUSKIENĖ auklėtoja aukštasis pradinio ugdymo mokytoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
3 DAIVA BALIUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
4 BIRUTĖ DAUGĖLIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
5 GIEDRĖ ARANAUSKIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė vyresnysis logopedas
6 EIVINA NARAUSKIENĖ logopedė aukštasis specialioji pedagogė logopedė metodininkė
7 VIRGINIJA GERVELIENĖ auklėtoja aukštasis koleginis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
8 VILMA KARESKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
9 ANGELĖ MARKEVIČIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
10 MALVINA MIŠKELIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
11 ODETA PUPŠTIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
12 LINUTĖ RASIKIENĖ auklėtoja aukštasis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
13 ZITA VALUKONIENĖ auklėtoja aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
14 VILIJA VERSECKIENĖ priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
15 ELVYRA VYŠNIAUSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
16 NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ auklėtojas aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
17 MILDA ZORUBIENĖ meninio ugdymo pedagogas aukštesnysis muzikos mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas

Darbuotojams skambinti bendruoju tel. Nr. (8 315) 72  921.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
1 ZITA BALKŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
2 INGA KRILAVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
3 JURGITA KIBIRKŠTYTĖ Auklėtojo padėjėja
4 DOMANTĖ MUZIKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
5 RŪTA MASIULIONIENĖ Auklėtojo padėjėja
6 ELENA STATKEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
7 IRMA ŠILANSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
8 AUŠRA ZOKAITĖ Auklėtojo padėjėja
9 VALERIJA ŽIOBIENĖ Auklėtojo padėjėja
10 NIJOLĖ BALIONIENĖ Virėja
11 LAIMA GREBLIKIENĖ Virėja
12 GĖLIŪNĖ VALUKONIENĖ Valytoja, skalbėja
13 VYTAUTAS GREBLIKAS Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas
14 VYTAUTAS MITRULEVIČIUS Kiemsargis
15 DOVILĖ LEŠKEVIČIENĖ Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė; budėtoja
     

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas