Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Į lopšelį-darželį vaikai priimami tėvams(globėjams) pateikus dokumentus:

1. Prašymą direktoriui;

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. Vaiko sveikatos formą 26A.

Prašymai priimami visus metus.

 

MOKESTIS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ

Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą nustatytas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimu Nr. T-196.

MOKESČIO TAISYKLĖS 2015

MOKESČIO NUSTATYMAS

MOKESCIO TAISYKLIU PAKEITIMAI 2017