Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2011 M.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2014 M.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI 2015 M.

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

20 DIENŲ VALGIARAŠČIAI

 

PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams‟ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Paramos „Pienas vaikams“ lėšos skiriamos vaikams, reguliariai lankantiems švietimo įstaigas mokymosi laikotarpiu, visai kainai arba jos daliai kompensuoti. Parama neskiriama birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

 

Programos „Pienas vaikams“ tikslai:

1. pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius;

2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje;

3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

 

Programa „Pienas vaikams“  finansuojama iš dviejų šaltinių:

1. Europos žemės ūkio garantijų fondas (ES parama);

2. Lietuvos Respublikos valstybės lėšos (nacionalinė parama). Ji skirta kompensuoti pieno gaminių vienos porcijos didžiausios pardavimo kainos daliai, neremiamai ES lėšomis. Parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.

 

Mūsų lopšelis-darželis programoje ,,Pienas vaikams" dalyvauja nuo 2005 m. Dalyvavimas šioje programoje mums suteikia galimybę dažniau vartoti pieną, jogurtą, sūrį ir kitus pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai mitybai.

Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos:

1. vaikų mitybai gerinti;

2.  kitoms įstaigos reikmėms.

 

Kita aktuali informacija http://www.litfood.lt/default.aspx

PROGRAMA „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOJE“

Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose bei darželiuose programa, remiama Europos Sąjungos ir valstybės, Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2009 mokslo metais.  Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, formuoti sveikos mitybos įpročius.

Už šios programos koordinavimą Lietuvoje atsakinga Žemės ūkio ministerija, o už įgyvendinimą – VĮ Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Nuo 2013 m. gruodžio 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose vaikams nemokamai dalijami tik  išskirtinės kokybės ir/arba ekologiški  obuoliai  bei išskirtinės kokybės ir/arba ekologiškos obuolių, kriaušių, morkų, serbentų, braškių, aviečių, aronijų sultys ar jų mišiniai.

Produktai ugdymo įstaigose gali būti dalijami iki 3 kartų per savaitę. Vaikui skiriama viena iki 200 g/ml porcija per dieną – obuolys.

 

Mūsų lopšelis-darželis  programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ dalyvauja nuo 2012 m. Informacija apie vaikui skiriamą šios programos produktą yra rašoma dienos valgiaraštyje.

 

Kita aktuali informacija http://www.litfood.lt/default.aspx