Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus 

Tel.: 8 315 72 920;
        8 315 72 921;
        8 315 21 909;

El.p. ld@vyturelis.alytus.lm.lt


Mokyklos pavadinimas       Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis", įregistruotas juridinių asmenų registre,

                                          kodas 191054044

Adresas                            Miklusėnų g. 38A, 62332 Alytus

El. paštas                          ld@vyturelis.alytus.lm.lt

Telefonai                            (8 315) 72  920    (8 315) 72  921     

Mokyklos tipas                  lopšelis-darželis

Teisinė forma                     savivaldybės biudžetinė įstaiga.